CİSST Mali ve İdari İşler Sorumlusu Arıyor

CİSST Mali ve İdari İşler Sorumlusu Arıyor

Sorumluluklar

 • Günlük muhasebe kayıtlarının yapılması ve bunların aylık olarak Mali Müşavire kontrole sunulması
 • Satış faturalarının işlemlerinin ve takibinin yapılması
 • Tahsilat takibi yapılması, ilgili muhasebe kayıtlarının oluşturulması
 • Aylık, 3 aylık ve yıllık beyannamelerini kanunlara uygunluğunun kontrol edilmesi
 • Alış faturalarının işlemlerinin ve takibinin yapılması
 • Ödemelerin takibi, düzenli olarak banka/nakit kasa yolu ile yapılması
 • Banka ilişkilerinin yürütülmesi
 • Banka talimatların hazırlanması, takibi
 • Banka işlemlerinin muhasebe kayıtlarının gerçekleştirilmesi
 • Aylık banka mutabakatlarının yapılması, raporlanması
 • Projenin ara dönem ve nihai mali raporlarını hazırlanması; ilgili ek tabloları oluşturarak, tüm destekleyici belgelerin hazırlanması
 • Personelin ve projede görevlendirilecek uzmanların ödemelerinin gerçekleşmesi için gerekli belgelerin düzenlenmesinin temini ve ödemeleri gerçekleştirilmesi
 • Aylık ve yıllık bütçe tahmininin yapılması için gerekli bilgilerin hazırlanması, gerçekleşmelerin takip ve raporlaması
 • Aylık ve yıllık nakit akışı tahminin yapılması için gerekli bilgilerin hazırlanması, gerçekleşmelerin takip ve raporlaması
 • Kasa işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kontrolü, kayıtlarının tutulması, muhasebe kayıtlarının yapılması

İdari İşler

 • Temel İdari işler, satın almanın yapılması
 • Gelen giden evrak takibinin ve defter kaydının yapılması
 • Haftalık düzenli kargo ve posta işlemleri ve bunların takibinin sağlanması
 • Tüm idari satın alma ihtiyaçlarının belirlenmesi ve alımların derneğin genel politikasına uygun koşullar ile gerçekleştirilmesi,
 • Personel özlük dosyalarının oluşturulması
 • Çalışan maaş ve SGK tahakkuklarının yasal süresinde ödenmesinin sağlanması
 • Hukuksal ve yasal işlemlerin organize edilmesi ve resmi kuruluşlar ile ilgili (vergi dairesi, SGK, Ticari Sicil Müdürlükleri, noter vs.) süreçlerin takip edilmesi ve yönetilmesi (yazışma, bildirim, işlem takibi, kayıt ve tescil yaptırma vb )
 • Dernekler beyannamesi, proje kapsamında yurtdışı yardım alma bildirimi gibi dernekler ile ilgili tüm resmi işlemlerin yapılması, işlemlerin talep edilen evrak ve yazışmalarının tamamlanarak İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne bildirilmesi.
 • Yıllık iç ve dış denetimlere hazırlanılması
 • Denetimlerde ilgili mali ve idari kayıtların, resmi belgelerin takibi ve sunulması
 • Bağlı bulunduğu yöneticilerinin yönlendireceği diğer sorumlulukların yerine getirilmesi

Aranan Nitelikler

 • Genel anlamda insan hakları ve hak savunuculuğu konularında farkındalık sahibi olma,
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun veya bu alanda deneyim sahibi olmak,
 • Microsoft Office programlarını kullanabiliyor olmak,
 • Daha önce benzer pozisyonda çalışma yapmış olmak,
 • Orta düzey muhasebe ve mali raporlama bilgisine sahip olmak,
 • Dikkatli çalışma ve detaylara özen gösterme becerisi,
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak
 • Güçlü iletişim yeteneğine sahip olmak
 • Barışçıl, açık ve şeffaf bir iletişimden yana olmak,
 • İngilizce iletişim ve konuşma becerisi, (tercihen)
 • Bilgisayar ve diğer ofis ekipmanları hakkında teknik bilgi,
 • Kendi işini planlamak ve organize etmek konusunda deneyimli,
 • Cisst’in ilke ve değerlerini bağlı olmak.

Referans

 • Daha önce çalışmış olunan sivil toplum örgütleri ile kurumlardan veya sivil toplum örgütleri alanında deneyim sahibi kişilerden alınacak maksimum 3 referans önemsenmektedir. Referanslar, gönderecek kişi tarafından “Referans: İMS 2001” başlığıyla info@cisst.org.tr adresine mail atmaları gerekmektedir.
 • Son Başvuru Tarihi: 15 Ocak 2020, saat 18:00
 • Başvurucuların info@cisst.org.tr adresine “Başvuru: Mali ve İdari İşler Sorumlusu” başlığı ile fotoğrafsız CV’lerini mail atmaları rica olunur.
 • Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınamayacaktır. Başvurunuz elimize ulaştığında, başvurunuzun tarafımıza ulaştığına dair bir teyit mesajı gönderilecektir. Görüşme için seçilen adaylarla yapılacak olan mülakat ve başvurular kesinlikle gizli tutulacaktır.
 • Sadece görüşmeye çağrılacak adaylar ile iletişime geçilecektir.
 • Kuruluşumuzda yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, etnik köken, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yapılamaz.

CİSST Veritabanı İçin Yazılım ve Teknik Destek Hizmet Alım İhalesi

CİSST Veritabanı İçin Yazılım ve Teknik Destek Hizmet Alım İhalesi

İş Tanımı: LAMP platformunda Codeigniter framework’üyle geliştirilmiş olan CİSST Veritabanı Yazılımı ile koordineli çalışacak bir İnsan Hakları Başvuruları Modülü’nün hazırlanması, mevcut yazılıma entegre edilmesi ve devamında geliştirme/güncelleme konusunda 1 yıl boyunca teknik destek verilmesi.

İhaleye katılım koşulları, teknik ve idari şartnameyi içeren İhale Dosyası için info@cisst.org.tr adresine e-mail atabilirsiniz.

Son Başvuru: 28 Ağustos 2019 Çarşamba

Gösterim ve Söyleşi: Hemşire Filmi

Gösterim ve Söyleşi: Hemşire Filmi

8 Mayıs 2019 Çarşamba, 18:30 – 20:30
Yer: TCPS Kütüphanesi

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği / Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi olarak 2018 Ocak itibariyle başlattığımız belgesel / film gösterim ve söyleşilerimizin sekizincisi Dilek Çolak’ın “Hemşire” filmi ile devam ediyor. Film gösteriminin ardından filmin yönetmeni ve senaristi Dilek Çolak ile söyleşi gerçekleştireceğiz.

Etkinliğimiz ücretsizdir.

Hapiste LGBTİ+

Hapiste LGBTİ+

22 Aralık 2018 Cumartesi, 17:00 – 19:00
Yer: Boysan’ın Evi

Türkiye’deki Ceza İnfaz Sistemini ve bu sistemde LGBTİ+ mahpusların yerini, yaşadıkları sorunları, hak ihlallerini, ve hayatlarını konuşuyor olacağız.

Konuşmacılar:
Mustafa Eren (CİSST)
Hilal Başak Demirbaş (CİSST)
Coşkun Yanat (LADEG+)