Biz kimiz –

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) 2006 yılında, insan hakları ihlalleri anlamında en riskli mekânlardan biri olan hapishanelerde, mahpusların hak ve özgürlüklerini korumak; haklar, koşullar ve uygulamalar bağlamında hapishanelerin uluslararası insan hakları standartlarına ve insan onuruna uygun hale getirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Telefonla aramak için tıklayın

2022 yılında CİSST

222 Hapishaneden
1427 mahpus ile diyalog kuruldu

Danışma Hattı aracılığıyla
260
mahpus ve mahpus yakınına 471 kez danışmanlık hizmeti verildi

7 Basın Duyurusu
3 Rapor 2 Tematik Rapor
8 COVID-19 Raporu

Medyada hakkımızda 580 haber

16 Kuruma 2421 İnsan Hakları Başvurusu

9 Tematik alanda
8 tematik atölye düzenlendi

Gönüllü 7 avukat 31 avukat ziyaretinde 26 farklı hapishaneden 56 farklı mahpusla görüştü.

Hapishane İstatistikleri

Son açıklanan verilere* göre Türkiye’de, toplam 295.328 kapasiteli 272 kapalı ceza infaz kurumu, 99 müstakil açık ceza infaz kurumu, 4 çocuk eğitimevi, 11 kadın kapalı, 8 kadın açık, 9 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 403 hapishanede 342.526 mahpus tutuluyor.

75.295 mahpus açık, 267.231 mahpus kapalı hapishanelerde kalıyor.

Bu mahpusların 295.064’ü hükümlü, 47.462’si tutuklu. 200‘ü LGBTİ+, 11.345’i yabancı, 1.453’ü ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsüdür.  Hapishanelerde dil ve konuşma engelli olan 19, görme engelli 42, işitme engeli olan 28, işitme ve konuşma engeli olan 18 ve ortopedik engeli olan 162 kişi olmak üzere 269 engelli mahpus vardır.

Hapishanelerdeki mahpusların 5.018‘i 65 yaşın üstündedir. Hapishanelerde öğrenimini sürdürebilen mahpus sayısı 39.519 ve sigortalı olarak mesleki faaliyette bulunmuş 60.767 mahpus bulunmaktadır.

Hapishanelerde 145’i kız çocuğu olmak üzere 12-18 yaş arası 3.214 çocuk tutulmaktadır. 14.530 kadın mahpusun yanında annesi ile kalan 0-6 yaş grubu çocuk sayısı ise 552’dir.

Bu verilere ek olarak hapishanelerde sağlık problemi olmayan tutuklu ve hükümlülerin iaşe bedelleri 83 TL, anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş çocukların iaşe bedeli ise 150 TL olarak uygulanmaktadır.

Hapishanede hayatını kaybeden mahpus sayısı 2019 yılında 107, 2020 yılında 95, 2021 yılında 128 ve 2022 yılında ise 101‘dir.

İstatistikler düzenli bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmadığı için bu rakamlar farklı zamanlarda farklı kaynaklardan faydalanılarak toplanmıştır. Bu sebeple bazı istatistikler arasında tutarsızlık olabilir.

Güncel rapor ve kitaplar

Çocuk Mahpuslar: Tutulma Şartları ve İnfaz Usulleri Yayında! Nisan 2022

Çocuk mahpusların uğradığı hak ihlalleri, mevzuatta kapsayıcı olmayan düzenlemelerle başlar ve uygulamada hapishane idarelerinin standardize olmayan muameleriyle devam eder. Bu hak ihlallerinin önüne geçilmesi için en başta yargı organlarının tutuklama tedbiri ve hapis cezası yerine alternatif denetim sistemlerine yönelmeleri gerekir. Çocuk ve geçlik ceza adalet sisteminde hapsetmenin yerini alternatiflerine bırakana kadar çocuk mahpusların BMÇHS ve ilgili metinlerdeki haklarına erişmeleri garanti altına alınmalıdır.

Okumak için →

Yıılık Ceza İstatistikleri Raporu 2021 Türkçe çevirisiyle yayında

Lozan Üniversitesi Avrupa Konseyi için hazırladığı Tıllık Hapishane İstatistikleri Raporu 2021 (Space I) Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) tarafından Türkçe’ye çevrildi.

Okumak için →

Türkiye’de Öğrenci Mahpus Olmak yayında

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) tarafından hazırlanan “Türkiye’de Öğrenci Mahpus Olmak” kitabı, Türkiye hapishanelerinde bulunan ve öğrenimine devam etmek isteyen mahpusların, ders çalışma koşullarından ekonomik zorluklara, sınavlara ve tercihlere kadar bu süreçte karşılaştıkları engelleri ortaya koyuyor. Mahpusların özgün ihtiyaçlarını emsal kararlar ve dilekçe örnekleri de ekleyerek anlatıyor. Dünyadan örnekler vererek alternatif yaklaşımlara dikkat çekiyor.

Okumak için →

Tematik Alanlarımız

Mahpuslarla iletişimi sürdüren uzmanlar, konuyla ilgili yayınlanmış gazete haberlerini ve kendi bilgi ya da gözlemlerine dayanarak içeriklerini oluşturdukları haberleri bloglar aracılığıyla yaygınlaştırır. Bu sayede hapishanelerle ilgili güncel bilgilerin, gelişmelerin ve mahpusların yaşadıkları sorunların kamuoyu tarafından takip edilebileceği bir kaynak oluşturulur.

Sağlık
Yabancı
Öğrenim hakkı
LGBTİ+
Müebbet
İşçi
Kadın
Çocuk
Engelli

CİSST Basın Duyuruları

Ortak Basın Duyuruları

Gönüllü Avukat Ağı

Gönüllü Avukat Ağı; CİSST uzmanları, mahpus mektupları ve danışma hattı aracılığıyla iletilen avukat ziyareti taleplerinin karşılanması için oluşturulmuştur. Avukat görüşlerinde mahpuslar mektup ve danışma hattı aracılığıyla aktaramadıkları sorunları detaylı şekilde aktarma fırsatı bulur. Ayrıca bu ziyaretler sonucunda avukatların yaptıkları raporlamalar sayesinde CİSST, Türkiye hapishanelerinin genel koşullarına dair izleme bulgularını da geliştirir.

İfade özgürlüğü politika belgemiz ↗

“Özgürlüğünden yoksun bırakılan herkese, insan haklarının gerektirdiği gibi saygılı davranılmalıdır”

Hapiste sağlık politika belgemiz ↗

Hastane sevkleri, bekleme odası, acil durumda sevk …

Kurumsal Politika Belgelerimiz ↗

İzleme ilkeleri, Mobbing Önleme Politikası,Toplumsal Cinsiyet Eşitliği …

Mahpus Danışma Hattı

Kendinizin veya yakınınızın hapishanede herhangi bir hak ihlaline uğradığını düşünüyorsanız, haklarınızı öğrenmek istiyorsanız, hapishaneye dair sorularınız veya sorunlarınız varsa bizi arayabilirsiniz.

0216 450 50 04

Hafta içi her gün 11:00 – 17:00 saatleri arasında