İlkelerimiz

 • Tüm çalışmalarında insan haklarını ve insan onurunu temel alır ve hak temelli mücadeleye katkıda bulunmayı hedefler.
 • Her türlü şiddeti ve ayrımcılığı reddeder.
 • İnsan haklarının bütüncül olduğunu savunur ve haklar arasında hiyerarşi kurmaz.
 • Ceza infaz sistemi ile ilgili sorunların toplumun sorunları olduğunu kabul eder ve toplumun bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerektiğine inanır.
 • Tarafsız ve kapsayıcıdır. Gerek çalışmalarındaki partnerlerini belirlerken ve mahpus gruplarıyla ilgilenirken gerekse de çalışmaları esnasında taraf gözetmez.
 • Mahpusların sadece “suçlu” olarak kodlanmasını ve nesneleştirilmesini reddeder ve onları hak özneleri olarak görür.
 • Şeffaftır. Çalışmalarını raporlar ve çıktılar aracılığıyla kamuoyuyla paylaşır.
 • Enternasyonalisttir. Uluslararası çalışmalar gerçekleştirilmesi gerektiğine inanır ve uluslararası çalışmalar yürütür, bu çalışmaları destekler.
 • Kolektiviteye ve demokrasiye inanır. Çalışmaların ekip içerisinde demokratik ve şeffaf olarak yürütülmesini destekler.
 • Zarar vermeme ve gizlilik açısından sorumluluk ilkelerini benimser. Yaptığı çalışmaların mahpuslara olumsuz geri dönüşleri olmamasına dikkat eder. Bulgulara ilişkin raporlarını kamuoyuyla paylaşırken mahpusların özel hayatlarını deşifre etmez.
 • Bağımsızdır. Devlet veya fon veren herhangi bir kuruluşla bağımsızlığını zedeleyecek bir ilişki geliştirmez. Çalışmalarını destekleyen kuruluşların çalışmaların içeriğine ve çıktılarına müdahalesini reddeder.