Amaçlarımız

  • Mahpusların haklarının ve özgürlüklerinin korunması, bu hak ve özgürlüklerin insan onuruyla ve evrensel değerlerle bağdaşır duruma gelebilmesinin sağlanması;
  • Türkiye’de hapishanelerin şartlarının uluslararası insan hakları standartlarına ve insan onuruna olabildiğince uygun olması için yerel ve uluslararası sivil toplumun katkısının mobilize edilmesi;
  • Hapishanelerin şeffaflaştırılması, sivil toplumla bağlarının güçlendirilmesi;
  • LGBTİ, engelli, yaşlı, yabancı uyruklu, kadın, çocuk, ağırlaştırılmış müebbet, hasta, Roman, işçi, öğrenci gibi “dezavantajlı”, “hassas” veya “kırılgan” olarak da adlandırılan “özel ihtiyaçları olan” mahpus gruplarına ilişkin farkındalığın arttırılmasının yanı sıra bu mahpus gruplarının haklarının korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması için özel çalışmalar yürütülmesi;
  • Ceza infaz sistemi üzerine akademik veya profesyonel faaliyet gösterecek/gösteren kişilerin deneyimlerini arttırmak için yerel ve uluslararası gönüllülerle birlikte çalışılması;
  • Yazılı ve görsel medya ile sosyal medyanın ve internetin etkin kullanımı yoluyla hapishaneler konusunda farkındalık ve hassasiyet yaratılması;
  • Hapishanelere ilişkin uluslararası standartları içeren belge ve kaynakların Türkçeye çevrilerek basılmasının sağlanması ve bu yolla hapishaneler alanında çalışan kişi, kurum ve kuruluşlara kaynak yaratılması;
  • Mağdurların da durumunu dikkate alarak hapsetmeye alternatif, onarıcı, sosyal entegrasyonu teşvik eden yaptırımların uygulanmasına katkıda bulunulması, suçu önleyici çalışmaların yaygınlaştırılması ve bu sayede hapishanelerin kullanımının azaltılabilmesi için destek olunmasıdır.