Yazılar

 • 7. Yargı Paketi olarak bilinen ‘7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ hakkında

  7. Yargı Paketi olarak bilinen ‘7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ hakkında

  7. Yargı Paketi olarak da ifade edilen 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı.[1] Bu değişiklikten önce İnfaz Kanunu’nda kadınlar bakımından hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesi halleri, gebelik, doğumdan itibaren 1 yıl altı ay geçmemiş, çocuğun ölümü veya anneden başkasına verilmesi…

 • Hapishanelerde Doğal Afet -Bilgi Notu-

  Hapishanelerde Doğal Afet -Bilgi Notu-

  Uluslararası ve bölgesel insan hakları metinlerinde de düzenlendiği üzere; devletler, kişileri özgürlüğünden mahrum ettiğinde bu kişilerin hayatını, güvenliğini ve sağlığını korumak ile yükümlüdür. Doğal afetlerde de devletlerin mahpusların haklarını geliştirme ve koruma görevi istisnasız olarak devam eder. Afetlerle ilgili ceza infaz kurumlarında yapılacak planlamaları, alınacak önlemleri ve sağlanacak hizmetleri devletler sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda aşağıda;…

 • Eski Mahpuslar Cihan Erdal ve Can Memiş Anlatıyor IV

  Eski Mahpuslar Cihan Erdal ve Can Memiş Anlatıyor IV

  Bölüm 4: Mahpusların dünyaya erişimi COVID-19 pandemisi tüm dünya çapında online eğitime ve online çalışma düzenine geçilmesi hız kazandı. Dünya uzaktan yaşamaya alışırken hapishaneler gibi kapalı alanlar bu değişimden uzak kaldı. Söyleşimizin dördüncü bölümünde Cihan’la ve Can’la mahpusların dış dünyaya erişimlerine dair konuştuk. Son olarak toparlama adına, pandemi sürecinin hapishaneleri nasıl etkilediği, pandemiyle dünyaya online…

 • Eski Mahpuslar Cihan Erdal ve Can Memiş Anlatıyor III

  Eski Mahpuslar Cihan Erdal ve Can Memiş Anlatıyor III

  Bölüm 3: Öğrenci mahpus olmak Söyleşimizin üçüncü bölümünde Cihan’la ve Can’la hapishanelerde öğrenimini sürdürmek isteyen insanların karşılaştıkları zorluklara ve onların deneyimlerine dair konuştuk. Öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler var ancak üniversite yönetimi onlar hapishanede diye istemiyorlar Hapishanelerde öğrenimini sürdürmek isteyen insanlar nasıl süreçlerden geçiyorlar? Can sen hem yüksek lisans hem de lisans öğrencisisin Cihan sen…

 • Eski Mahpuslar Cihan Erdal ve Can Memiş Anlatıyor II

  Eski Mahpuslar Cihan Erdal ve Can Memiş Anlatıyor II

  Bölüm 2: Pandemi sürerken mahpus olmak Söyleşimizin ikinci bölümünde Cihan’la ve Can’la hapishanede pandemi sürecinde mahpus olmaya dair konuştuk. Söyleşimizin ilk bölümünü okumak için linki ziyaret edebilirsiniz.   ‘Verilen yemekler takviye gıdaya erişemeyen mahpuslar için yeterli değil’ Pandemi Sürecinde en çok ne konularda sorunlar yaşıyordunuz? Örneğin kantinden yeterli malzemelere erişiminiz var mıydı ya da sağlığa…

 • Eski Mahpuslar Cihan Erdal ve Can Memiş Anlatıyor I

  Eski Mahpuslar Cihan Erdal ve Can Memiş Anlatıyor I

  Bölüm 1: Hapishanelerde hak ihlalleri Hapiste LGBTİ+ Tematik Alan temsilcimiz Meriç Doğan ve Hapiste Öğrenci Tematik Alan temsilcimiz Özge Akyüz eski mahpuslar Cihan Erdal ve Can Memiş’le hapishanede yaşadıkları hak ihlallerinden öğrenci mahpusların eğitime ulaşma imkanlarına kadar birçok konuda konuştu. Dört bölüm halinde yayınlanacak olan söyleşimizin ilk bölümünde Cihan’la ve Can’la hapishanelerde mahpusların karşılaştıkları hak ihlalleriyle…

 • Son İnfaz Paketi ve Çocuk Mahpuslar

  Son İnfaz Paketi ve Çocuk Mahpuslar

  Bilindiği üzere insan hakları eylem planını takiben hazırlanan ve 4. Yargı Paketi tartışmalarının da bir parçası olan kanun değişiklik teklifleri; ceza infaz kurumlarının yapısı, infaz usulleri ve mahpus haklarını ilgilendiren birtakım düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemelerin tartışılmaya başlanmasıyla birlikte Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, sivil toplumun bir temsilcisi ve hapishane çalışmalarını merkezine alan bir örgüt…

 • 25.05.2021 Tarihli Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında

  25.05.2021 Tarihli Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında

  Mahpusların ziyaretçileriyle yapacakları görüşmelerin kayıt altına alınması ve mektuplarının kaydedilmesine ilişkin hususları içeren 2-3519 Esas Numaralı Kanun Teklifi Nisan ayında gündeme getirilip gelen tepkilerden sonra geri çekilmişti.  2-3519 Esas Numaralı Kanun Teklifinin hem mahpusların ve görüştükleri kişilerin özel hayatının ihlali anlamına geleceğini hem de hapishane idarelerine mahpusların temel haklarını sınırlama yönünde yetki verildiğini oysa temel…

 • İnsan Hakları Eylem Planı’na Göre Ceza İnfaz Sistemi Kapsamında Gerçekleştirilmesi Planlanan Adımlar Hakkında

  İnsan Hakları Eylem Planı’na Göre Ceza İnfaz Sistemi Kapsamında Gerçekleştirilmesi Planlanan Adımlar Hakkında

  2 Mart 2021’de açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’na göre Ceza İnfaz Sistemi kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan adımlar şunlardır; AMAÇ: DAHA GÜÇLÜ BİR İNSAN HAKLARI KORUMA SİSTEMİ 1.1 İnsan Haklarına Dayalı Hukuk Devleti Anlayışının Güçlendirilmesi TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’ndan kurumlara gönderilen talep, değerlendirme ve tespitlerin hızlı ve etkin biçimde karşılanması sağlanacaktır. 1.2 İnsan Hakları Kurumlarının Etkinliğinin…

 • 2-3519 Esas Numaralı Kanun Teklifi Hakkında

  2-3519 Esas Numaralı Kanun Teklifi Hakkında

  Demokratik bir ülkede sivil toplum kuruluşlarının kanun yapım süreçlerinde oynadıkları rolün önemi bilinmektedir. Zira STK’lar finansal bağımsızlıkları sebebiyle bağımsızlıklarını koruyabilmekte ve formal politika yapım süreçlerini etkileyebilmektedir. Buna rağmen bilgi notuna konu olan 2-3519 esas numaralı kanun teklifi 02.04.2021 tarihinde verilmiş olup 07.04.2021 tarihinde mecliste görüşülecektir.

 • Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Raporu Hakkında

  Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Raporu Hakkında

  İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun 17 Ekim 2018 tarihli toplantısında kurulmasına karar verilen Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, 6 Eylül 2019 tarihinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulunmuştur.

 • Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu MİHK Raporu Hakkında

  Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu MİHK Raporu Hakkında

  Görüşmelerde öne çıkan sorunlardan biri sağlık olarak tespit edilmiştir. Raporun giriş bölümünde kurumda aile hekimi ve diş hekimi bulunduğu belirtilmiştir. Hastane sevklerinin geç yapılması da pek çok Türkiye hapishanesinde olduğu gibi Diyarbakır bakımından da öne çıkan bir sorun haline gelmiştir.

 • Elazığ Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporunun Değerlendirmesi

  Elazığ Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporunun Değerlendirmesi

  Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Elazığ iline yapılacak komisyon ziyaretini görüşme tutanaklarından öğrendikten sonra komisyon üyelerine bilgi aktarımında bulunarak özellikle Elazığ T Tipi, Çocuk Eğitimevi, Elazığ Kadın hapishanelerinin ziyaretini önermişlerdir.

 • FORUM #Pride2020 – Viyan Kınalı – İnsan Hakları Perspektifinden Türkiye’de Trans Mahpuslar

  FORUM #Pride2020 – Viyan Kınalı – İnsan Hakları Perspektifinden Türkiye’de Trans Mahpuslar

  Anayasa Gündemi, Onur Haftası etkinliklerinin COVID-19 salgını sebebiyle çevrimiçi düzenlenmesi üzerine CİSST, Diyarbakır Barosu, Kaos GL ve SPoD’dan gelen yazılar ve İHAM karar çevirilerini online olarak yayınladı. CİSST Gönüllülerinden Viyan Kınalı İnsan Hakları Perspektifinden Türkiye’de Trans Mahpuslar yazısı yayınladı. Yazıyı sizlerle paylaşıyoruz

 • 1453 ağırlaştırılmış müebbet: Cezaevinde nasıl yaşıyorlar?

  1453 ağırlaştırılmış müebbet: Cezaevinde nasıl yaşıyorlar?

  Türkiye’de ağırlaştırılmış müebbet cezaları sıkça gündeme geliyor. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin kurduğu Hapiste Ağırlaştırılmış Müebbet Hükümlüsü Mahpuslar Ağı’ndan Ezgi Yusufoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapse hükümlülerin cezaevi şartlarını anlatırken AİHM’in Öcalan, Gurban ve Kaytan kararlarından örnek veriyor.

 • Trans Erkek Mahpus Anlatıyor: “Namazı Erkek Gibi Kılardım Arkamdan Gülerdi Memurlar”

  Trans Erkek Mahpus Anlatıyor: “Namazı Erkek Gibi Kılardım Arkamdan Gülerdi Memurlar”

  Hapiste LGBTİ Ağı olarak zaman zaman tahliye olan LGBTİ mahpuslarla röportajlar gerçekleştirmekteyiz. Derneğimizden Hilal Başak Demirbaş’ın farklı hapishanelerde kalan trans erkek mahpusla yapmış olduğu röportajı sizlerle paylaşıyoruz.

 • Yükümlü Trans Kadın Hapishane ve Denetimli Serbestlik Sürecini Anlatıyor

  Yükümlü Trans Kadın Hapishane ve Denetimli Serbestlik Sürecini Anlatıyor

  “Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı” projesi kapsamında yürütülen Hapiste LGBTİ blogu olarak bir süre Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan, denetimli serbestlik kapsamında Şişli Belediyesi Eşitlik Birimi’nde çalışan trans kadın ile röportaj gerçekleştirdik. Sizlerle paylaşıyoruz.

 • AİHM’den 3. Karar: Tahliye Umudu Olmayan Hapis Cezası Hak İhlalidir

  AİHM’den 3. Karar: Tahliye Umudu Olmayan Hapis Cezası Hak İhlalidir

  Bir insanın “tahliye umudu olmadan” hapiste tutulması, hapis cezasının sistematik ve yasalar çerçevesinde uygulanmaya başladığı 19. yüzyıldan beri sürmekte olan tartışmaları ve birikimi yok saymak anlamına geliyor.

 • Alanya’da LGBTİ Mahpuslar Tekli Hücrede Tutuluyor

  Alanya’da LGBTİ Mahpuslar Tekli Hücrede Tutuluyor

  480 kapasiteli bir hapishanede 1600 mahpusun tutulması bir çok kötü muameleye ve hak gaspına zemin hazırlıyor. LGBTİ mahpusların tek tutulma hali bu kötü muamelenin dışarıya yansıyabilen bariz örneklerinden sadece birisi.

 • Hapiste Unutulmak ve Yalnız Kalmak Kötü Bir Şey

  Hapiste Unutulmak ve Yalnız Kalmak Kötü Bir Şey

  “Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı” projesi kapsamında yürütülen Hapiste LGBTİ blogu olarak bir süre LGBTİ koğuşunda kalan eski bir mahpus ile röportaj gerçekleştirdik. Hapishane koşullarından, iş atölyelerinden, hormon alımından bahsettiğimiz röportajı sizlerle paylaşıyoruz.