Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı

Proje Tarihi: 1 Ocak 2015-31 Aralık 2016

Fon Veren Kuruluş: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu / Açık Toplum Vakfı

Proje Çalışanları: Mustafa Eren, Ayşegül Algan, Eva Tanz

Proje özeti:

Türkiye’de hapishaneler insan hakları ihlaline en açık ve bu ihlallerin en sık yaşandığı mekanlardan birini oluşturmaktadır. Buna rağmen Türkiye’de doğrudan hapishaneler alanında çalışan sivil toplum örgütü sayısı ne yazık ki 10 dahi değildir ve dolaylı olarak çalışanlarla beraber bu sayı 20’ye dahi ulaşamamaktadır. Bu sivil toplum örgütlerinin oldukça büyük bir kısmı, haklarının büyük oranda bilincinde olan ve bu haklarını elde etmek için STÖ’lere de başvurular yapan “siyasi mahpuslar” ile ilgilenmektedir ve buna rağmen her bir STÖ’nün ellerindeki bilgiler dağınık ve parçalıdır. Bu proje “siyasi mahpuslar”ın yanı sıra mahpus kitlesinin yüzde 90’ından fazlasını oluşturan “adli mahpuslar”ı ve özellikle de sosyal bilimler içinde “dezavantajlı gruplar” olarak da nitelendirilen “özel ihtiyaçları olan” mahpus grupları odağına alacak, onların sorunlarını görünür kılacak; hapishanelerle ilgili STÖ’leri bir ağ içinde bir araya getirerek dağınık olan bilgileri toparlayabilecek ve kapasitelerini, etkilerini arttırabilecek; kurulacak merkez aracılığıyla akademi ve STÖ’ler arasında köprü oluşturabilecek ve bu kurum ve kuruluşların hapishane üzerine faaliyetlerini arttıracaktır.

Proje kapsamının başlıca etkinlik ve hedeflerini Türkiye Hapishaneleri Enformasyon Ağı’nın (Turkey’s Prison Information Network-TPIN), Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi’nin (Turkey’s Center for Prison Studies-TCPS), Hapishane Çalışmaları Kütüphanesi’nin kuruluşu ve mahpuslarla mektuplaşma çalışması oluşturmaktadır.

Kurulması planlanan ağ ve merkezin amaçları şunlardır:

Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi’nin amaçları

– Hapishaneleri akademik araştırma alanı haline getirmek

– Güvenilir, doğrulanabilir ve periyodik raporlama yapmak

– Hapishaneye dair bilgileri ulaşılabilir hale getirmek

– Hapishanelere ilişkin yeni çalışma alanları açmak

– Akademi ve STÖ’ler arasında bağlar oluşturmak

– Hak temelli mücadeleye katkıda bulunmak

– Hapishanelerdeki hak ihlallerini geriletmek

– Hapishane Çalışmaları Kütüphanesi oluşturmak ve kullanıma açmak

– Uluslararası işbirlikleri kurmak

– Hapishanelere ilişkin düzenli yayın faaliyetinde bulunmak ve üretimi arttırmak

Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı’nın amaçları

– Hapishaneler alanındaki STÖ’leri bir araya getirmek

– Alandaki farklı bilgi ve deneyimleri toparlamak

– Özel ihtiyaçları olan mahpuslara ilişkin alt ağlar oluşturmak

– Mahpuslarla düzenli mektuplaşma faaliyeti yürütmek

– Yıllık konferans düzenlemek

– Hapishanelerdeki hak ihlallerini geriletmek

– Hak temelli mücadeleye katkıda bulunmak

Hapishane Çalışmaları Kütüphanesi

 THEA projesine ek olarak bir Hapishane Çalışmaları Kütüphanesi kurulacaktır. Bu kütüphane ile hapishaneler üzerine basılmış ve online olarak yayınlanmış yayınların kütüphane bünyesinde toparlanması ve araştırmacıların hizmetine sunulması amaçlamaktadır.

Projede ortak çalıştığınız kurumlar:

Projenin İştirakçileri:

  1. Engelli Kadınlar Derneği
  2. Gündem Çocuk Derneği
  3. Kadınlarla Dayanışma Vakfı / KADAV
  4. Kaos GL
  5. Mahsus Mahal
  6. Özürlüler Vakfı
  7. Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği / SKYGD
  8. Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği / TOHAD
  9. Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı / TOHAV
  10. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı (TÇYÖV)