Onarıcı Adalet Seminerleri

Proje Tarihi: 2009

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığıyla İstanbul ve Ankara’da üçer gün sürecek iki seminer organize edilmiştir.

Hakim ve Savcıların Katılımıyla-Seminer Programı

Bu seminer İstanbul Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen “Türkiye’de Ceza Davalarında Uzlaşma Uygulamalarının Geliştirilmesi” projesi kapsamında düzenlenmektedir. Hakim ve savcıların katılacağı bu seminerde onarıcı adalet kavramının adalet sistemindeki önemi ve yeri, akademisyenler ve uluslararası uzmanların da katılımıyla ele alınacaktır. Seminer 3 gün sürecektir.

Türkiye’de Uzlaşma Uygulamasının Onarıcı Adalet Anlayışıyla İyileştirilmesi

PROGRAM 7-8-9 Şubat 2008                     

İstanbul Hotel Richmond

______________________________

7 Şubat 2008, Perşembe

10:00-10:30      Kayıt

10:30-11:15      Açılış

*        İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı

*        Avrupa Onarıcı Adalet Forumu – Jolien Willemsens

11:15-13:45      Panel 1: Onarıcı adalet teorisi ve ceza adaleti sistemindeki yeri

          Sunumlar

*         Onarıcı adalet teorisi ve arabuluculuk süreci – Dr. Christa Pelikan

*         Onarıcı adalet uygulamalarında uluslararası standartlar – Jolien Willemsens

          Sorular ve tartışma

13:45-14:45      Öğle yemeği

14:45-17:00      Panel 2: Ceza davalarında uzlaşma, arabuluculuk ve uygulama modelleri

          Sunumlar

*         Uzlaşma hizmetinin sunulması – Avrupa’dan bir uzlaşma merkezinin deneyimleri –

Michael Koenigshofer

*         Avrupa’dan uygulama örnekleri – Öğr. Gör.Galma Jahic

17:00               İlk günün kapanışı

8 Şubat 2008, Cuma

9:30-12:00       Panel 3: Türkiye’de uzlaşma

*         CMK’da uzlaşma ve eksiklikler – Dr. Asuman Aytekin İnceoğlu

*        “Bizde olmaz”: Türkiye’de uzlaşma nasıl algılanıyor? Yargı mensuplarının, avukatların

ve kamunun görüşleri – Öğr. Gör. Seda Kalem

*        Türkiye’de uzlaşma uygulamasının ceza adalet sistemindeki yeri – avukatların bakışı –

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özbek

          Tartışma:

*        Önyargıları aşmak: Uzlaşma uygulamasının artırılması, Adalet Bakanlığı’nın rolü,

üniversitelerle işbirliği ve bilinçlendirme çalışmaları

12:00-13:00      Öğle yemeği

13:00-14:30      Atölye çalışması 1: Uzlaşma uygulamasının iyileştirilmesi

         Sunum:

*        Onarıcı adalet programlarının özellikleri ve temel varsayımları

          Tartışma

*         Türkiye’de Baroların uzlaşma hizmetini sunma modelleri, iyi uygulamalar, problemler

ve boşluklar

14:30-15:00      Kahve molası

15:00-16:30      Atölye çalışması 2: Uzlaştırmacı olmak

          Sunum:

*         Uzlaştırma becerileri ve eğitimin önemi; eğitim standartları ve örnekleri – Öğr. Gör. İdil

Elveriş

Tartışma

*         Uzlaştırmacılara verilen eğitimler, eğitimlerin iyileştirilmesi ve becerilerin

değerlendirilmesi

16:30- 17:00     Kitap tanıtımı

BM Suç ve Uyuşturucu Bürosu “Onarıcı Adalet Programları El Kitabı” – Tomris Atabay (Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği)

17:00               İkinci günün kapanışı

 

9 Şubat 2008, Cumartesi

09:30-11:00      Atölye çalışması 3: Uzlaştırma etiği

         Sunum:

*        Uzlaştırmada etik kurallar – Öğr. Gör. Galma Jahic

  Tartışma ve pratik çalışma:

*         Etik kurallar için taslak hazırlanması

11:00-11:15      Kahve molası

11:15-12:00      Görüşler/öneriler ve seminerin kapanışı

 

Türkiye’de Uzlaşma Uygulamasının Onarıcı Adalet Anlayışıyla İyileştirilmesi

PROGRAM

21-22-23  Şubat 2008               

İstanbul Hotel Richmond

21 Şubat 2008, Perşembe

10:00-10:30      Kayıt

10:30-11:00      Açılış

*        İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi –

Proje Koordinatörü Galma Jahic

*        Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği – Zafer Kıraç

*        Avrupa Onarıcı Adalet Forumu (European Forum for Restorative Justice)

11:00-13:30      Onarıcı adalet teorisi ve ceza adaleti sistemindeki yeri

Sunum

* Onarıcı adalet teorisi ve uygulama modelleri – Dr. Yvon Dandurand

          Sorular ve tartışma

13:30-14:30      Öğle yemeği

14:30-17:00      Onarıcı adalet uygulamaları – Uygulama örnekleri

Sunumlar

* Türkiye’de arabuluculuk projeleri – Deniz Kite, Mediatörler Derneği, Türkiye

* Belçika’da arabuluculuk uygulamaları – Lut Dauw, Suggnome, Belçika

* Almanya’da arabuluculuk uygulamaları – Bernd Gläser, Neustart, Almanya

Sorular ve tartışma

17:00               İlk günün kapanışı

22 Şubat 2008, Cuma

9:30-12:00       Arabuluculuğun temel ilkeleri

Sunum

* Uzlaştırmanın temel ilkeleri ve etik kurallar – Öğr. Gör. Galma Jahic

* Çatışma çözme teorisi – Öğr. Gör. Idil Elveriş

12:00-13:00      Öğle yemeği

13:00-13:45      Video: Arabuluculuk video gösterimi

13:45- 15:15     Türkiye’de onarıcı adalet: Ceza davalarında uzlaşma

Sunumlar

* Türkiye’de ceza davalarında uzlaşma: Ne zaman kullanılır, nasıl kullanılır ve niye

kullanılır? Dr. Asuman Aytekin İnceoğlu

* “Bizde olmaz”: Türkiye’de uzlaşma nasıl algılanıyor? Yargı mensuplarının, avukatların

ve kamunun görüşleri – Öğr. Gör. Seda Kalem

Sorular ve Tartışma

15:15-15:30      Kahve molası

15:30-16:30      Soru-cevap: Uzlaştırmacı olmak

Sunum

* Kim uzlaştırmacı olabilir? Nasıl uzlaştırmacı olunur?  – Adalet Bakanlığı Temsilcisi

16:30               İkinci günün kapanışı

23 Şubat 2008, Cumartesi

09:30-12:00      Atölye çalışması:

* Uzlaştırmacı becerileri – Öğr. Gör. Galma Jahic ve Öğr. Gör. Idil Elveriş

12:00-12:30      Görüşler/öneriler ve seminerin kapanışı