Hükümlü ve Tutuklulara Burs Destek Projesi

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Cezaevinde Bulunan ve Üniversitede Okuma Hakkı Bulunan – Kazanan Hükümlü ve Tutuklulara Burs Destek Projesi

Proje Tarihi: Ekim 2010 – Mart 2011

Fon Veren Kuruluş: Açık Toplum Vakfı

Proje, halen cezaevinde bulunan ve üniversiteye kabul edilmiş ancak üniversite masraflarını karşılayacak maddi imkanı bulunmayan hükümlü ve tutukluların, eğitim fırsatını kullanabilmelerini, topluma katılımlarını sağlamayı, sosyal adalet için fırsat ve kaynak yaratmayı hedeflemektedir.

2008-2009 öğretim yılında Açık Toplum Enstitüsü’nün 5.000. Dolarlık katkısıyla; 6 Hükümlü ve Tutukluyu 2009-2010 öğretim yılında Açık Toplum Vakfının 7.500 TL katkısıyla 31 Hükümlü ve Tutukluyu kapsayan destek projemiz hayli başarılı sonuçlar vermiştir,

Bu proje çerçevesinde,2010-2011 öğretim yılında, cezaevlerinde üniversiteyi kazanmış ve ekonomik desteğe ihtiyacı olan  yaklaşık 25   hükümlü ve tutuklu’ ya  yardımcı olmak için maddi desteğe ihtiyaç duymaktayız.

Eğitime erişimi kısıtlı olan ya da eğitimin gerektirdiği maddi koşulları karşılayamayacak durumdaki dezavantajlı bireylerin eğitim fırsatından eşit şekilde yararlanabilmesi, toplum içindeki bireylerin eşit fırsatlara sahip olması ve eğitim olanaklarını değerlendirebilmesi açısından önemli ve gereklidir. Bu proje, dezavantajlı durumda olan ancak üniversitede okuma kapasitesine sahip bireylerin, bu fırsatı değerlendirmesini sağlaması itibariyle açık toplum idealine destek olmaktadır

Projemiz bir taraftan bu desteği sağlamaya çalışmakta diğer taraftan da sorunun kesin olarak çözülebilmesi için dernek olarak YÖK ve Milli Eğitimin yetkili organlarıyla görüşmelerimizi sürdürmekteyiz.

Bu görüşmeler için Sayın Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Prof Dr. Melek Göregenli katkılarını sunmaktadırlar.

05-10-2010 tarihinde Ankara’da bir çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir, ceza infaz kurumlarında bulunup ta okumaya çalışan hükümlü ve tutukluların ödemek zorunda olduğu okul harçlarının alınmaması gerektiği üzerinde fikir birliğine varılmıştır.

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü ve cezaevleri eğitim birimi sorumlu daire başkanı ,Milli eğitim bakanlığı sorumlusunun da katıldığı çalışma toplantısında şu anda cezaevlerinde bu durumda bulunanların tam bir listesinin oluşturulması ve kasım ayının ilk haftası YÖK yetkileriyle yeni bir toplantı gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Açık Toplum Vakfının bu yılda bu proje çerçevesinde desteklerini esirgemeyeceklerini umuyoruz.

Desteklenecek olan Hükümlü ve tutuklular;

Genelde destek için başvuran hükümlü ve tutuklular F tipi cezaevlerinde örgütsel davalardan kalmakta olan kişiler olmaktadır.Bakırköy Kadın cezaevinde kalan hükümlü ve tutuklulardan da yoğun talepler gelmektedir. Radikal gazetesinde gerçekleşen ‘cezaevi kapısını eğitime açan mektup’ haberi oldukça ilgi görmüş ve destek konusunda daha fazla cezaevinden ,çok değişik nedenlerle içerde olan hükümlü ve tutuklulardan istek mektupları gelmeye başlamıştır.

Dernek olarak bir yıl daha bu desteği bulmaya ve vermeye çabalarken asıl olarak bu problemin tamamen çözülmesini önemsiyor ve bu konuda çabalıyoruz. Olumlu bir sonuç alacağımız konusunda da güçlü bir inanca sahibiz.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]