Herkes İçin Eğitim Hakkı

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Proje Tarihi: 2009-2010

Fon Veren Kuruluş: Açık Toplum Vakfı

Proje Çalışanı:

 Projenin Özeti;

 Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, ağırlıklı olarak cezaevlerindeki insan hakları ihlallerini önleme ve sivil toplumda  farkındalık oluşturma  konularında, 2006 yılından bu yana faaliyet göstermektedir.

Derneğimiz, cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların eğitim ve öğretim haklarının uygulanması ve kişilerin kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda bugüne kadar lojistik destek boyutunda kabul edebileceğimiz üniversite hazırlık kitapları, bilgisayar temin edilmesi, müzik aleti ve edebiyat kitapları alınması vb. katkılar sağlamıştır.

Cezaevinde bulunan ve üniversiteye kabul edilmiş ancak üniversite masraflarını karşılayacak maddi imkanı bulunmayan hükümlü ve tutukluların, eğitim fırsatını kullanabilmeleri çok önemlidir. Bireyin en temel insan haklarından olan eğitim hakkını kullanabilmesi, “sosyal adalet için fırsat ve kaynak yaratılması” toplumsal yarar açısından bir değer oluşturmaktadır.

2008-2009 öğretim yılında Açık Toplum Enstitüsü’nün 5.000 dolarlık katkısıyla 6 hükümlü ve tutukluyu kapsayan destek çalışmamız hayli başarılı sonuçlar vermiştir. Destek sunulan hükümlü ve tutuklular ile onlara cezaevinde yardımcı olan öğretmenlerin derneğimizle ilişkileri sürmekte, okullarından aldıkları başarı belgelerini bizlerle paylaşarak bizi heyecanlandırmaktadır. Bu proje çerçevesinde, 2009-2010 döneminde Açık Toplum Vakfı’nın sağladığı 7.500 Tl kaynakla cezaevlerinde üniversiteyi kazanmış ve ekonomik desteğe ihtiyacı olan  20  hükümlü ve tutuklu’ya  maddi destek sağlanmıştır. Sağlanan destekler; her bir tutuklunun ihtiyaç duyduğu üniversite masraflarının (kayıt-ders kitaplarının alımı vb.)tamamını ya da bir bölümünü karşılayarak uygulanmaktadır.

Eğitime erişimi kısıtlı olan ya da eğitimin gerektirdiği maddi koşulları karşılayamayacak durumdaki dezavantajlı bireylerin eğitim fırsatından eşit şekilde yararlanabilmesi, toplum içindeki bireylerin eşit fırsatlara sahip olması ve eğitim olanaklarını değerlendirebilmesi açısından önemli ve gereklidir.

Toplumda, cezaevlerinde bulunanlarla ilgili çok olumsuz yargılar bulunmaktadır. Cezaevlerinde bulunan herkes, toplum tarafından suçlu ve cezalarını çekmeleri gereken kişiler olarak görülmektedirler. Buradaki ceza anlayışı içinde, işkence ve kötü muamele de dahil olmak üzere her türlü insan haklarından mahrum bırakma durumu da bulunmaktadır. Hatta işkence ve kötü muamele dahi hoş görülebilmektedir.

Ekteki listede görülen 20 hükümlü ve tutuklu çeşitli üniversitelerde okumaya hak kazanmış ya da halen okumaktadırlar. Ancak bu kişilerin, kayıt parası, okul harcı, kitapların alınması konusunda desteğe ihtiyaçları olduğu kendi başvuruları ya da derneğimizin tespitleriyle saptanmıştır. Yapılan bu çalışmada desteklenenler arasında kadın, erkek ve farklı cinsel tercihi olan ya da siyasi veya adli hükümlü ve tıtuklular bulunmaktadır ve hangi nedenle cezaevinde oldukları (yargılandıkları konular) dikkate alınmamaktadır. Cezaevinde de olsa okuma isteği ve verdiği emek bizim için yeterli bir kriter oluşturmaktadır.

Bu desteği sağlamanın ve 20 hükümlü- tutuklunun eğitim olanağından yararlanmasının, hem kişinin kendi gelişimi, hayata bağlanması ve motivasyonu açısından; hem de yakınları ve toplum açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Derneğimize bu konuda yoğun talepler gelmektedir; ancak Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin mali durumu bu istekleri karşılayabileceği bir boyutta değildir.

Bu konuda kısa vadede kaynak sağlayacak kurumlara ve “duyarlı medya” aracılığıyla da toplumsal desteğe ihtiyaç duymaktayız. Uzun vadede ise; bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) yetkilileri ile politika yapıcılara “cezaevlerinde okumaya çalışanlardan hiç bir bedel alınmaması gerektiği konusunda” lobi çalışmaları yapmakta ve bir öneri dosyası hazırlamaktayız.

Hükümlü ve tutuklu isimlerini duyurmayı uygun bulmuyoruz.

1- İktisat  Fakültesi

Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

2- Bilgi Yönetimi

Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

3- İşletme Fakültesi

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

4- Kamu Yönetimi

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

5- İşletme Fakültesi

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

6- İşletme Fakültesi

Burdur Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

7- İşletme Fakültesi

Sakarya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu

8- Kamu Yönetimi

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

9- Kamu Yönetimi

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

10- Çalışma Ekonomisi

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

11- Lojistik

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

12- İktisat  Fakültesi

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

13- İşletme Fakültesi

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

14- Halkla İlişkiler

Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz. Kurumu

15- Kamu Yönetimi

Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

16- İşletme Fakültesi

Sakarya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu

17- Bilgisayar Program.

Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

18- İşletme Fakültesi

Kilis A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

19- Çalışma Ekonomisi

Kilis A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

20- Kamu Yönetimi

Kilis A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]