Hapiste Sağlık

Proje Tarihi: 1 Aralık 2015-1 Aralık 2016

Fon Veren Kuruluş: Hollanda Büyükelçiliği

Proje Çalışanları: Berivan Emine Korkut

Proje özeti:

Hasta mahpuslar, Türkiye’nin ceza infaz sistemi içerisinde en yakıcı ve önemli sorunlardan birini oluşturmaktadır. Projemiz, bu sorunu görünür kılmayı, bu sorunun çözümüne ilişkin temel talepleri formülize etmeyi ve bu talepler üzerinden oluşturulacak raporlar, el kitapları, broşürler, kısa bilgilendirme videoları ve politika belgeleri ile savunuculuk faaliyeti yürütmeyi amaçlamaktadır.

Projemiz hasta mahpuslar sorunun tüm bileşenlerine seslenmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle hasta mahpuslara, sağlık personeline, politika yapıcılara ve kamuoyuna yönelik faaliyet ve aktiviteler projemiz içerisinde yer almaktadır.

Hasta mahpuslara yönelik olarak:

 1. Mektuplaşma faaliyeti yürütülecek, sorunlar doğrudan onların anlatımlarıyla toparlanacak ve raporun daha sağlıklı olabilmesi sağlanacaktır.
 2. Türkiye’nin tüm hapishanelerindeki ağır hasta ve kendine bakamayacak durumdaki hasta mahpusların getirildiği Metris R Tipi Hapishanesi, bir heyet oluşturularak ziyaret edilecek ve bu ziyaret gözlemlerini de içeren raporlar hazırlanacaktır.

Sağlık personeline yönelik olarak:

 1. Sağlık sorunu yaşayan mahpuslara yönelik bilgilendirme içeren ve sağlık personelinin hasta mahpuslara nasıl yaklaşması gerektiğine dair uluslararası kriterlerden yola çıkılarak bir el kitabı hazırlanacaktır.
 2. Proje kapsamında derneğimizle gönüllü çalışacak hekimlerden oluşacak bir hekim danışma kurumu oluşturulmaya çalışılacaktır.
 3. Sağlık hizmetlerini birinci elden veren aile hekimlerinin kurduğu sivil toplum dernekleriyle iletişime geçilecek ve hem onların elinde var olan bilgilere ulaşılmaya çalışılacak hem de oluşturulan el kitabı onlarla paylaşılacak ve projeye katılımları sağlanmaya çalışılacaktır.

Politika yapıcılara yönelik olarak:

 1. Sağlık sorunu yaşayan mahpusların sorunlarının çözümüne yönelik temel taleplerin yer alacağı politika belgeleri yazılacaktır.
 2. Hazırlanan politika belgesi Meclisteki partilere ulaştırılacaktır.
 3. Mecliste, katılımı kabul eden partilerin temsilcileriyle beraber bu politika belgesinin açıklanacağı bir basın toplantısı düzenlenecektir.

Kamuoyuna yönelik olarak:

 1. Hasta mahpuslar sorununu gündeme getirmeyi amaçlayan kısa bilgilendirme videoları çekilecek ve bunlar yerel ve ulusal kanallarda yayınlatılmaya çalışılacaktır.
 2.  Sosyal medyada konuya ilişkin kampanya başlatılacaktır.
 3. Sonuç raporu, bir basın toplantısı duyurulacaktır.
 4. Metris R Tipi Hapishanesi ziyaretinin izlenimleri bir rapor haline getirilerek kamuoyuyla paylaşılacaktır.
 5. Mahpus mektuplarında dile getirilen sorunlardan yola çıkılarak, konuya ve projeye ilişkin basında haberler çıkması sağlanmaya çalışılacaktır.

Tüm bu faaliyet ve aktiviteler, hasta mahpuslar konusu kamuoyunun gündemine taşımayı ve politika yapıcılara sunulacak temel talepler belgesinden de yola çıkılarak sivil toplum örgütlerine savunuculuk faaliyetlerinde kullanabilecekleri argümanlar sağlamayı da kolaylaştıracaktır.