Birlikte: Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı

Proje Tarihi: 16.08.2018 – 16.08.2020

Fon Veren Kuruluş: Avrupa Birliği / Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM)

Proje Çalışanı: CİSST Ekip

Proje Özeti:

“Birlikte: Yerel STÖ’ler için Kurumsal Destek Programı” sivil toplum örgütlerinin yönetimsel kapasitelerini geliştirmek üzere tasarlanan bir projedir. Destekten faydalanan örgütlerden biri olarak CİSST, projenin ilk yılında maddi destek almıştır ve proje boyunca (2 yıl) STGM tarafından kendisine atanan mentörün rehberliğinde kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları yürütmüş, Birlikte kapsamında düzenlenen eğitimlere katılmıştır. 

Proje süresince CİSST, hali hazırda yürüttüğü savunuculuk ve izleme çalışmalarını geliştirip bunların verimlilik ve etkilerini arttırdığı gibi iş süreçlerine odaklanan kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları da yürütmüştür. Bu bağlamda, finans sistemine dair süreçler de dahil olmak üzere iş süreçlerine içkin prosedür ve işleyişler tanımlı hale getirilmiş, özdeğerlendirme ve akabinde iyileştirme çalışmaları yapılmış ve politika belgeleri oluşturulmuştur.