Birlikte: Destek Programı

Proje Tarihi: 01.02.2023 – 31.01.2025

Fon Veren Kuruluş: Avrupa Birliği / Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM)

Proje Özeti:

Birlikte Destek Programı, AB tarafından desteklenen ve STGM tarafından yürütülen “Türkiye’deki hak temelli çalışan STÖ’ler için BİRLİKTE” hibe projesi kapsamında bir alt-hibe uygulamasıdır. STGM- 2023-2025 arasında The Wheel ortaklığında yürüttüğü Birlikte Programı ile, hak temelli çalışmalar yürüten STÖ’leri en temel ihtiyaçları olan kurumsal hibe destekleri ile güçlendirmenin yanı sıra, onların kurumsal gelişimlerine de katkı sağlamayı hedeflemekte; ayrıca programla, desteklenen STÖ’lerin diğer STÖ’ler ile ilişkiler ve ortaklıklar geliştirmesini, bilgi ve deneyim aktarımı yapmasını kolaylaştırmak da amaçlanmaktadır. Tüm bu desteklerin uzun vadede katılımcı STÖ’ler aracılığıyla sivil toplumun ve sivil alanın genel dayanıklılığına ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılmasına katkıda bulunması bekleniyor.