Hapiste Yabancı Teması

Hapiste Yabancı Teması, göçmen, koruma belgesi olan, vatansız; her türlü statü belgesine sahip olan veya olmayan mahpusların hapishanedeki hakları ve yükümlülüklerine dair bilgilendirme, insan hakları başvuruları yoluyla hak savunuculuğu, kamuoyunu bilgilendirme ve raporlama faaliyetleriyle mahpus grupları özelinde yoğunlaşmış sorunları duyurmayı ve bunlara çözüm bulmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma alanı Türkiye Hapishanelerinde kalan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan herkesi kapsamaktadır.

Türkiye’de, son yıllarda büyük oranda göç almasının bir sonucu olarak yabancı mahpusların sayısının yıllara göre gösterdiği artış yeni ihtiyaçlar ortaya çıkarmıştır. 2018 yılının kasım ayı verilerine göre 7897 yabancı uyruklu mahpus bulunurken bunların 3102’si Suriyelidir. Yabancı mahpuslar, tercüman eksikliğinden kaynaklı adalete erişimde, sağlık hizmetinde yaşamakta; anadilde mektuplaşmak istediklerinde engellerle karşılaşmakta ve anadilde görsel, işitsel yayına ulaşmakta, güçlük yaşamaktadırlar. Ailelerinin başka bir ülkeden Türkiye’de bilmedikleri bir şehirde şehrin dışındaki hapishaneye ziyarete gelmeleri ve en fazla bir saat olabilecek şekilde görüş gerçekleştirmeleri çoğu mahpus için imkânsızdır.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), yabancı mahpusların hapishanedeki haklarına ulaşmaları ihtiyacı doğrultusunda hapishanede en çok konuşulan beş yabancı dilde kitaplar hazırlamıştır. Şimdilik Farsça, Kürtçe, Arapça, Darice ve İngilizce olan kitapları mahpuslara ve yakınlarına ulaştırma çabası devam etmektedir.

CİSST yabancı mahpusların yaşadığı hak ihlallerini duyurmak ve bunlara çözüm bulmak amacıyla Hapiste Yabancı Ağı isimli bir platform oluşturmuştur.


Bloktan Haberler

Hapiste Yabancı