Hapiste Öğrenci Teması

Hapiste Öğrenci Teması, hapishanelerde tutuklu ya da hükümlü olarak tutulan ve herhangi bir kademede kesmek zorunda kaldıkları öğrenimlerine devam etmek isteyen bireylerin seslerini duyurmak, onların öğrenim haklarını arayabilecekleri bir kanal açmayı amaçlamaktadır.

Türkiye’de öğrenciyken tutuklanan ve öğrenimine devam etmek isteyen kişilerle hapishanedeyken öğrenimini sürdüren, girdiği sınavlar sonucunda üniversiteyi kazanan mahpuslar ciddi sorunlar yaşamaktadır. Hiçbir imkanı olmayan bu insanlardan öğrenim bedeline ve kırtasiye ihtiyaçlarına ek olarak okulunda girmesi gereken sınavlara gidebilmesi için yol parası dahi talep edilmektedir. Yürütülen çalışma bir yandan mahpusların öğrenim hakkının elde edilmesini amaçlarken diğer yandan mahpusların hak arama bilincini geliştirmeyi ve onlar için de hak arama kanallarının yaratılmasını hedeflemektedir.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) her bir mahpusun öğrenim hakkına eşit şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla Hapiste Öğrenci Ağı isimli, içerisinde farklı sivil toplum örgütlerinin bulunduğu bir platform oluşturmuştur.