Hapiste LGBTİ+ Teması

Hapiste LGBTİ+ Teması, hapishanelerde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği sebebiyle ayrımcılığa uğrayan, hak ihlaline maruz kalan bireylerin yaşadıkları problemleri asgariye indirmeyi, ihtiyaçlarını ve taleplerini öne çıkararak bu talepleri farklı yöntemlerle çözmeyi, cinsiyet geçiş süreci, hormon kullanımı gibi farklı konularda bilgilendirme ve yönlendirme yapmayı, LGBTİ+ mahpuslarla dayanışmayı ve kampanyalar aracılığıyla kazanımlar elde etmeyi amaçlamaktadır.

Bu çalışma alanı, LGBTİ+ mahpusların durumunu mektuplaşma, danışma hattı ve avukatlar aracılığıyla takip eder; hak temelli izleme ve raporlama yapar ve savunuculuk faaliyeti yürütür.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) LGBTİ+’ların sorunlarını görünür kılmak, yaşadıkları ihlalleri duyurmak ve kamu kurumlarının dikkatine sunmak amacıyla Hapiste LGBTİ+ Ağı isimli, içerisinde farklı sivil toplum örgütlerinin bulunduğu bir platform oluşturmuştur. Hapiste LGBTİ+ Ağı, LGBTİ+ mahpuslara dair güncel verileri, bu kapsamda çıkan haberleri ve mahpusların derneklere ilettikleri talepleri kamuoyuna duyurmaktadır. Her yıl, ağ üyeleri (akademisyenler, öğrenciler, aktivistler) bir araya gelerek LGBTİ+ mahpusların güncel durumunu ve ihtiyaçlarını tartışıp eylem planları oluşturur.