Hapiste Kadın Teması

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 31.10.2018 tarihi itibariyle alındığını belirttiği sayılara göre Türkiye’de kadın mahpus sayısı 10.208’dir. Hapishane sistemlerinde erkeklerin kadınlardan her zaman daha fazla olması, kadınların cinsiyetlerine özgü ihtiyaçlarının genel olarak ihmal edilmesine yol açmaktadır. Böylelikle kadın mahpusların toplum içerisinde zaten maruz kaldıkları ayrımcılık, hapsedilmeleriyle birlikte yoğunlaşarak devam etmekte ve tahliye sonrasına da katlanarak yansımaktadır.

Hapiste Kadın Teması yürüttüğü mektuplaşma, insan hakları başvuruları, haber taraması, soru önergesi verilmesi ve mevzuat değişikliği için yürüttüğü lobicilik çalışmalarıyla hem kadın mahpusların sorunlarıyla ilgilenmekte hem de infaz sisteminin toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşım kazabilmesini amaçlamaktadır.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) kadın mahpusların yaşadığı hak ihlallerini duyurmak ve bunlara çözüm bulmak amacıyla Hapiste Kadın Ağı isimli, içerisinde farklı sivil toplum örgütlerinin bulunduğu bir platform oluşturmuştur. Hapiste Kadın Ağı’ın faaliyetlerine örnek olarak “Hapiste Ücretsiz Ped Kampanyası” verilebilir. Kadın örgütlerini de içerisine alan bir imza metni ile birlikte yürütülen kampanya sonucunda fiili olarak pek çok hapishanede kadınların pede erişimi sağlanmıştır.