Hapiste Engelli Teması

Hapiste Engelli Teması, sosyal hayata katılımları kapatılma alanları dışında dahi oldukça zorlaştırılmış olan engelli bireylerin, hapishanelerde karşılaştığı engel ve zorlukları olabildiğince aza indirgemeyi, engellilik dolayısıyla var olan ihtiyaçların karşılanmasını ve yaşanan hak ihlallerinin duyurulmasını amaçlamaktadır.

Bu çerçevede Hapiste Engelli Teması, engelli mahpusların sosyal haklara erişimlerinin son derece önemli insan hakları meselelerinden olduğunun farkındalığıyla hapishane ortamlarının engelli mahpuslar için erişilebilir alanlar olması ve engelli mahpusların karşılaştığı hak ihlallerini engellemek üzere izleme, raporlama ve savunuculuk yapar.

Hapiste Engelli Teması, mahpuslarla mektuplaşma, engelli dostu kurum, kuruluş ve derneklerle iş birliği, soru önergeleri vermek ve mevzuat değişikliği talebinde bulunmak gibi yollarla lobicilik, röportaj yapmak ve hapiste engelliliği içeren haber kaynaklarını kendi bloğunda yayınlamak gibi yöntemlerle gerek engelliliğe dair farkındalığı arttırmak gerekse hak savunuculuğu yapmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) engelli mahpusların yaşadığı hak ihlallerini duyurmak ve bunlara çözüm bulmak amacıyla Hapiste Engelli Ağı isimli, içerisinde farklı sivil toplum örgütlerinin bulunduğu bir platform oluşturmuştur.


Hapiste Engelli