Hapiste Çocuk Teması

Hapiste Çocuk Teması, ceza infaz sistemine yönelik araştırmalarını 12-18 yaş arasında olup da kendi yargılama dosyalarından dolayı veya 0-6 yaş arasında olup da annelerinin yargılama dosyalarından dolayı hapsedilen çocuklar için çalışmalar yürütür. Uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan çocuk haklarının mevzuatın düzenlenmesinde ve uygulanmasında dayanak olması gerektiğini savunmaktadır.

Çocukların psikososyal durum ve ihtiyaçları doğrultusunda alternatif önlemlerin değerlendirilmesi, adalet sistemi içerisinde onarıcı yönünün olmadığına dayanarak çocuk hapishanelerinin kapatılması gerektiğini temel almaktadır. Bu temele ulaşana kadar infaz sisteminde çocuğun çocuk olmaktan gelen hakları ve ihtiyaçları gözetilmeksizin yapılan düzenlemelere öneriler getirmekte ve ihlal durumlarında insan hakları başvuruları yapmaktadır.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) çocuk mahpusların yaşadığı hak ihlallerini duyurmak ve bunlara çözüm bulmak amacıyla Hapiste Çocuk Ağı isimli, içerisinde farklı sivil toplum örgütlerinin bulunduğu bir platform oluşturmuştur. Bu ağ, dayanışma içerisinde olduğu diğer platformlarla birlikte disiplinler arası tartışma alanlarına katılmakta, infaz sistemindeki çocukları temel alarak hak temelli savunuculuk faaliyetleri yürütmektedir.

CİSST, Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı ve Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi’nin de birer üyesidir.

Hapiste Çocuk