• Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na Açıkça Soruyoruz!

  Kurumunuz 6701 Sayılı Kanun ile; işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizması işlevini yerine getirmekle görevlendirilmiştir. Kanun, Kurumunuzu bireysel başvurular almak, re’sen incelemeler yapmak ve kapalı kurumlara düzenli inceleme ziyaretler yapmakla sorumlu tutmuştur. M.B; ağırlaştırılmış müebbet cezası almış, verem hastası Roman bir mahpustur. M.B hükümlü olarak bulunduğu Keskin T…

 • Depremlerin Ardından Hapishanelerdeki Mahpusların Yaşadıkları İletişim Sorununun Bir An Önce Çözülmesini Talep Ediyoruz

  6 Şubat Pazartesi yaşanan depremlerin ardından, depremlerin etkisini en fazla gösterdiği ve şu an mevcut uygulamaya ve mahpusların genel koşullarına dair haber alamadığımız 6 ilde, 11’i açık 22’si kapalı toplam 33 adet ceza infaz kurumu bulunmaktadır.   Kurumların açıklamaları, meclis tutanakları ve internet taramalarıyla ulaşılan hapishane kapasiteleri temel alındığında; Kahramanmaraş bölgesinde, açık ceza infaz kurumları hariç…

 • Adalet Bakanlığı’nı Deprem Bölgesindeki Hapishanelerin ve Mahpusların Durumuna Dair Bilgi Vermeye Çağırıyoruz

  BASINA ve KAMUOYUNA 6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde ilk deprem, saat 13.24’e ise Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem gerçekleşmiştir. Bu iki depremde Maraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis, Elazığ illerinde büyük yıkımlar ve can kayıpları yaşanmıştır. Depremin etkisini en fazla gösterdiği…

 • Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 16. Maddesinde Değişikliğe Gidilmelidir

  Adalet Bakanlığı’nın 02.01.2023 tarihli açıklamasına göre Türkiye hapishanelerinde 341.497 mahpus bulunmaktadır[1]. Avrupa Konseyi yıllık ceza istatistiklerine göre Türkiye hapishanelerinde 2018 yılında 107, 2019 yılında 95, 2020 yılında ise 128 mahpus hayatını kaybetmiştir. 2021 ve 2022 yılları için ise herhangi bir istatistik resmi olarak paylaşılmamıştır, bunun yanında sivil toplum örgütleri olarak yaptığımız çalışmalardan ve basına çıkan…

 • Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı derhal serbest bırakılsın!

  Türk Tabipleri Birliği (TTB) başkanı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 26 Ekim 2022 tarihinde evinden gözaltına alınarak soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya götürülmüştür. 27 Ekim 2022 tarihinde de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkarılmış ve ardından tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilmiştir. Tutuklama bir ceza veya cezanın infaz aracı değil…

 • Demans Hastası Aysel Tuğluk’un Hapishanede Tutulması İnsan Haklarına Aykırıdır

  Hapishaneler gerek zamanında ve düzenli tedaviye erişememeleri, gerek kalabalık ve hijyenik olmayan ortamlarda tutulmaları, gerekse yetersiz beslenme koşulları bakımından hayatını tek başına idame ettiremeyen birçok engelli ve ağır hasta mahpus için işkenceye dönüşmektedir. Hayatını tek başına idame ettiremeyen bir mahpusun bu koşullarda kapatılması hukuka aykırıdır. Anayasa’nın 17. maddesi, hapishanede tutulan mahpusların içinde bulunduğu şartların insan…

 • Hapishanelerde Mahpuslar için Ayrılan İaşe Bedelleri Bir An Önce Artırılmalıdır!

  Bugün dünyada ve ülkemizde salgın hastalıklar, yüksek enflasyon oranları ile birlikte derinleşerek artan ekonomik kriz mahpusların hayatı için daha da büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Hapishanelerde mahpusların yaşam hakkı ve sağlığa erişim haklarının koruma altına alınması gerekmektedir. Mahpusların yaşam standartları, fiziksel ve ruhsal sağlıkları; koğuş yapılarının sağlığa uygun inşa edilmesi, bu yapıların ihtiyaçları karşılayabilecekleri nitelikte olması…

 • Yaşlı ve Ağır Hasta Mahpus Mehmet Emin Özkan’ın İnfazına Ara Verilmesi ve Tedavisinin Dışarıda Gerçekleşmesi için İlgili Tüm Kurumları Sorumlu Davranmaya Çağırıyoruz!

  84 yaşında ve 25 yıldır hapishanede olan ağır hasta ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mahpus Mehmet Emin Özkan’ın ailesinden ve basından aldığımız aktarımlara göre; kalp rahatsızlığı, hipertansiyon, toksik guatr (zehirli guatr), osteoporoz (kemik erimesi), böbrek ve bağırsak bozuklukları, aşırı derecede kilo kaybı, duyma ve görme eksikliği, hafıza kaybı gibi çeşitli ve kronik hastalıkları bulunmaktadır ve durumu gün…

 • Adalet Bakanlığını Hapishanelerdeki COVID-19 Salgınının Boyutları Hakkında Açıklama Yapmaya Çağırıyoruz

  2019 yılında ortaya çıkan koronavirüs (COVID-19), kısa sürede tüm dünyaya yayıldı ve pandemi haline geldi. Türkiye’de 11 Mart’ta ilk vakanın açıklanmasından bu yana Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından Mart 2020, Kasım 2020,Şubat 2021, Haziran 2021,Ekim 2021 ve Ocak 2022 olmak üzere “Kovid-19 Pandemi Sürecinde Ceza İnfaz Kurumları” başlıklı toplamda altı adet açıklama yayınlanmıştır. 04…