• “2023 Yılı İnfaz Düzenlemesi”ne Dair Görüşlerimiz

  15 Temmuz 2023’te Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 31 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanacak olan infaz düzenlemesi hakkında; COVID-19 salgını sebebiyle Resmi Gazetede yayımlanarak 14 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girerek 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a (İnfaz Kanunu) 7242 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 9. Madde ile açık ceza infaz kurumlarında…

 • 2023 Seçimlerine Giderken Önerilerimiz

  Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu seçim gündeminde hapishaneler ve mahpusların sorunlarının yeterince gündeme getirilmediğini ve seçime hazırlanan siyasi partilerin seçim bildirilerinde bu konuya yeterince yer vermediklerini gözlemliyoruz. CİSST olarak son dönem hapishanelerde yaşanan sorunları da dikkate alarak aşağıdaki 10 maddelik önerilerimize dikkat çekmek istiyoruz.

 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na Açıkça Soruyoruz!

  Kurumunuz 6701 Sayılı Kanun ile; işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizması işlevini yerine getirmekle görevlendirilmiştir. Kanun, Kurumunuzu bireysel başvurular almak, re’sen incelemeler yapmak ve kapalı kurumlara düzenli inceleme ziyaretler yapmakla sorumlu tutmuştur. M.B; ağırlaştırılmış müebbet cezası almış, verem hastası Roman bir mahpustur. M.B hükümlü olarak bulunduğu Keskin T…

 • Depremlerin Ardından Hapishanelerdeki Mahpusların Yaşadıkları İletişim Sorununun Bir An Önce Çözülmesini Talep Ediyoruz

  6 Şubat Pazartesi yaşanan depremlerin ardından, depremlerin etkisini en fazla gösterdiği ve şu an mevcut uygulamaya ve mahpusların genel koşullarına dair haber alamadığımız 6 ilde, 11’i açık 22’si kapalı toplam 33 adet ceza infaz kurumu bulunmaktadır.   Kurumların açıklamaları, meclis tutanakları ve internet taramalarıyla ulaşılan hapishane kapasiteleri temel alındığında; Kahramanmaraş bölgesinde, açık ceza infaz kurumları hariç…

 • Adalet Bakanlığı’nı Deprem Bölgesindeki Hapishanelerin ve Mahpusların Durumuna Dair Bilgi Vermeye Çağırıyoruz

  BASINA ve KAMUOYUNA 6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde ilk deprem, saat 13.24’e ise Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem gerçekleşmiştir. Bu iki depremde Maraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis, Elazığ illerinde büyük yıkımlar ve can kayıpları yaşanmıştır. Depremin etkisini en fazla gösterdiği…

 • Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 16. Maddesinde Değişikliğe Gidilmelidir

  Adalet Bakanlığı’nın 02.01.2023 tarihli açıklamasına göre Türkiye hapishanelerinde 341.497 mahpus bulunmaktadır[1]. Avrupa Konseyi yıllık ceza istatistiklerine göre Türkiye hapishanelerinde 2018 yılında 107, 2019 yılında 95, 2020 yılında ise 128 mahpus hayatını kaybetmiştir. 2021 ve 2022 yılları için ise herhangi bir istatistik resmi olarak paylaşılmamıştır, bunun yanında sivil toplum örgütleri olarak yaptığımız çalışmalardan ve basına çıkan…

 • Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı derhal serbest bırakılsın!

  Türk Tabipleri Birliği (TTB) başkanı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 26 Ekim 2022 tarihinde evinden gözaltına alınarak soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya götürülmüştür. 27 Ekim 2022 tarihinde de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkarılmış ve ardından tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilmiştir. Tutuklama bir ceza veya cezanın infaz aracı değil…

 • Demans Hastası Aysel Tuğluk’un Hapishanede Tutulması İnsan Haklarına Aykırıdır

  Hapishaneler gerek zamanında ve düzenli tedaviye erişememeleri, gerek kalabalık ve hijyenik olmayan ortamlarda tutulmaları, gerekse yetersiz beslenme koşulları bakımından hayatını tek başına idame ettiremeyen birçok engelli ve ağır hasta mahpus için işkenceye dönüşmektedir. Hayatını tek başına idame ettiremeyen bir mahpusun bu koşullarda kapatılması hukuka aykırıdır. Anayasa’nın 17. maddesi, hapishanede tutulan mahpusların içinde bulunduğu şartların insan…

 • Hapishanelerde Mahpuslar için Ayrılan İaşe Bedelleri Bir An Önce Artırılmalıdır!

  Bugün dünyada ve ülkemizde salgın hastalıklar, yüksek enflasyon oranları ile birlikte derinleşerek artan ekonomik kriz mahpusların hayatı için daha da büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Hapishanelerde mahpusların yaşam hakkı ve sağlığa erişim haklarının koruma altına alınması gerekmektedir. Mahpusların yaşam standartları, fiziksel ve ruhsal sağlıkları; koğuş yapılarının sağlığa uygun inşa edilmesi, bu yapıların ihtiyaçları karşılayabilecekleri nitelikte olması…