• Olağan Genel Kurul Çağrısı

  Değerli Üyemiz; Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Aralık 2023 Cuma günü saat 14.00’da Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. No:68 Beyaz Saray Apt. D:9 K:5 Kadıköy/İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündemler etrafında yapılacaktır.Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 5 Ocak 2024 Cuma günü yapılacaktır. Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.…

 • Dünya Engelliler Gününde Bir Kere Daha Hatırlatıyoruz!

  Türkiye’nin de taraf olduğu BM Engelli Hakları Sözleşmesine göre engelli kişiler eğer herhangi bir süreç sonunda özgürlüklerinden mahrum edildiyse; bunun diğer bireylerle eşit koşullar altında yapılması, engellilerin uluslararası insan hakları hukukuna uygun olarak güvencelere sahip olması ve makul düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca mahpuslara muameleye dair asgari standartları belirleyen Nelson Mandela Kuralları uyarınca da hapishane idarelerinin;…

 • MAHPUSLARIN GIDA VE SAĞLIĞA ERİŞİM HAKLARI GÜVENCE ALTINA ALINMALIDIR

  MAHPUSLARIN GIDA VE SAĞLIĞA ERİŞİM HAKLARI GÜVENCE ALTINA ALINMALIDIR

 • Mahpuslara ders materyalleri ücretsiz ve basılı olarak sağlanmalıdır

  Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültelerine Çağrımızdır

 • “2023 Yılı İnfaz Düzenlemesi”ne Dair Görüşlerimiz

  15 Temmuz 2023’te Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 31 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanacak olan infaz düzenlemesi hakkında; COVID-19 salgını sebebiyle Resmi Gazetede yayımlanarak 14 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girerek 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a (İnfaz Kanunu) 7242 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 9. Madde ile açık ceza infaz kurumlarında…

 • 2023 Seçimlerine Giderken Önerilerimiz

  Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu seçim gündeminde hapishaneler ve mahpusların sorunlarının yeterince gündeme getirilmediğini ve seçime hazırlanan siyasi partilerin seçim bildirilerinde bu konuya yeterince yer vermediklerini gözlemliyoruz. CİSST olarak son dönem hapishanelerde yaşanan sorunları da dikkate alarak aşağıdaki 10 maddelik önerilerimize dikkat çekmek istiyoruz.

 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na Açıkça Soruyoruz!

  Kurumunuz 6701 Sayılı Kanun ile; işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizması işlevini yerine getirmekle görevlendirilmiştir. Kanun, Kurumunuzu bireysel başvurular almak, re’sen incelemeler yapmak ve kapalı kurumlara düzenli inceleme ziyaretler yapmakla sorumlu tutmuştur. M.B; ağırlaştırılmış müebbet cezası almış, verem hastası Roman bir mahpustur. M.B hükümlü olarak bulunduğu Keskin T…

 • Depremlerin Ardından Hapishanelerdeki Mahpusların Yaşadıkları İletişim Sorununun Bir An Önce Çözülmesini Talep Ediyoruz

  6 Şubat Pazartesi yaşanan depremlerin ardından, depremlerin etkisini en fazla gösterdiği ve şu an mevcut uygulamaya ve mahpusların genel koşullarına dair haber alamadığımız 6 ilde, 11’i açık 22’si kapalı toplam 33 adet ceza infaz kurumu bulunmaktadır.   Kurumların açıklamaları, meclis tutanakları ve internet taramalarıyla ulaşılan hapishane kapasiteleri temel alındığında; Kahramanmaraş bölgesinde, açık ceza infaz kurumları hariç…

 • Adalet Bakanlığı’nı Deprem Bölgesindeki Hapishanelerin ve Mahpusların Durumuna Dair Bilgi Vermeye Çağırıyoruz

  BASINA ve KAMUOYUNA 6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde ilk deprem, saat 13.24’e ise Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem gerçekleşmiştir. Bu iki depremde Maraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis, Elazığ illerinde büyük yıkımlar ve can kayıpları yaşanmıştır. Depremin etkisini en fazla gösterdiği…