Faaliyetlerimiz

[vc_row][vc_column][vc_raw_js]JTNDc2NyaXB0JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMkZqYXZhc2NyaXB0JTIyJTNFJTJGJTJBd2luZG93LmxvY2F0aW9uJTIwJTNEJTIwJTIyJTJGZmFhbGl5ZXRsZXJpbWl6JTJGYmFzaW4tZHV5dXJ1bGFyaSUyMiUzQiUyQSUyRiUzQyUyRnNjcmlwdCUzRQ==[/vc_raw_js][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”white-bg”][vc_column][vc_column_text]CİSST, farklı paydaşlar için belirlediği hedefler ışığında, birbirini besleyen faaliyetler yürütmektedir. Mahpuslara yönelik izleme ve savunuculuk faaliyetleri CİSST’in kendisi tarafından yürütülürken, edinilen bilgilerin yayılması ve tematik araştırmalar yapılması gibi başlıklar kendine Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi (Turkey’s Center for Prison Studies – TCPS) projesinin altında yürütülüyor. Bütün bu faaliyetlerini de aşağıdaki başlıklarda gerçekleştirir:
1) Vaka Takibi
Mahpuslar ve mahpus yakınlarıyla mektup, danışma hattı ve gerekli hallerde gerçekleştirilen avukat ziyaretleri aracılığıyla iletişim kurar ve hapishanelerde yaşanan sorunlar ya da hak ihlallerine ilişkin aktarılan şikayetleri kaydeder. Bu iletişim, bir uzman tarafından yürütülür ve mahpuslara hakları ve hak arama yolları konusunda bilgi vermenin yanı sıra; ilgili idari kurumlara başvuru yapmayı da kapsayan vaka takibinin bir parçasıdır.
Bu süreçte hak ihlalinin ortadan kalkması ve mahpusun koşullarının iyileştirilmesi için bire bir iletişim sürdürülür ve süreç sonuçlanana kadar takip edilir. Hapishanelerin yaklaşık %60’ı ile iletişimde olan CİSST bu süreç sayesinde Türkiye hapishanelerindeki insan hakları koşulları hakkındaki en kapsamlı ve içerik açısından en çeşitli bilgi ve verileri toplar. CİSST’in edindiği bilgiler bir bütün olarak analiz edilir ve Türkiye hapishanelerindeki insan hakları durumuna ilişkin genel ve tematik raporlar sayesinde yerel ve uluslararası muhatapların harekete geçmesi hedeflenir.
Bu veriler, ilgili sivil toplum aktörleri ve akademinin de dahiliyetiyle, yapısal çözüm önerileri oluşturulması için kullanılır. Bu şekilde geliştirilen sorun tespitleri ve çözüm önerileri basın duyuruları, kampanyalar, politika belgeleri ve yayınlar aracılığıyla devleti gerekli düzenlemeler ve uygulamalar konusunda harekete geçirmeyi hedefler.
2) Bilgilendirici Kitaplar ve Bilgi Notları
CİSST uzmanları, iletişimde olduğu mahpuslara hakları konusunda bilgilendirici kaynakları iletirler. Mahpuslara, şikayet konularına ilişkin olarak hazırlanmış konuya ilişkin hakları, hak arama yolları ve pratik bilgiler içeren bilgi notlarının yanı sıra, Mahpus Hakları El Kitabı, Haklarım Başvuru Kılavuzu ve Yabancı Mahpuslar için Haklar El Kitabı isimli yayınlar gönderilir. Bu sayede mahpusların kendi haklarını korumaları konusunda güçlenmeleri sağlanır.
3) Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı (THEA) ve Tematik Ağlar
CİSST, sivil toplumu mobilize etme faaliyeti ile bağlantılı olarak ağ kurma ve bu ağları geliştirme çalışmaları da yürütüyor. Bu genel ve tematik ağların amacı sivil toplumun konuyla ilgili bilgisini artırmak; onları bu alanda çalışmaya teşvik etmek/kendi çalıştıkları alana hapishaneleri eklemelerini sağlamak; spesifik konular etrafında ortak etkinlikler (basın duyuruları, kampanyalar gibi) gerçekleştirmektir. Kuruluşundan beri STÖ ve sivil girişimleri içeren ağlar kurarak faaliyet yürüten CİSST, 2015 yılında bunları Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı (Turkey’s Prison Information Network – THEA) adı altında birleştirdi. THEA projesi sayısı giderek artan tematik ağlardan oluşuyor. Tematik ağ üyeleri, her yıl en az bir kere gerçekleştirilen atölyeler ile bir araya gelerek ilgili mahpus grubunun güncel sorunları hakkında bilgi alışverişi yapar. Ayrıca bu ağlar, yapısal çözüm önerileri üzerine yapılan savunuculuk çalışmalarında da önemli bir rol oynar.
4) Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi (Turkey’s Center for Prison Studies – TCPS):
Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi (TCPS), CİSST ve hapishaneler üzerine tez yazmakta olan master ve doktora öğrencilerinin 2012’de bir araya gelmesiyle oluşturduğu Hapishaneler Çalışma Grubu’nun birikim ve deneyimleri ışığında kuruldu. Kuruluş sürecinde Avrupa Birliği tarafından desteklenen TCPS, hapishaneleri akademinin araştırma alanlarından biri haline getirmek ve üreteceği, üretimini destekleyeceği yayınlar, raporlar, araştırmalar aracılığıyla üçüncü sayfa haberlerinin ötesinde gündeme getirebilmek iddiasını taşıyor. Hapishanelere ilişkin uluslararası standartları içeren belge ve kaynakların Türkçeye çevrilerek basılmasını ve bu yolla hapishaneler alanında çalışan kişi, kurum ve kuruluşlara kaynak yaratılmasını sağlamaya çalışır. TCPS, insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere ve hak temelli mücadeleye inanır ve hapishaneler/kapatılma alanındaki akademik üretimlerin hak temelli mücadele ile güçlü bir ilişki içinde yürütülmesi gerektiğini düşünür ve çalışmalarını bu eksende yürütür. Bu nedenle kendisini akademi ile sivil toplum örgütlerinin kesiştiği bir zeminde konumlandırır.
5) Başvuru Rehberi: http://basvururehberi.tcps.org.tr/ adresinde bulunan başvuru rehberinin amacı; mahpusların, eski mahpusların ve mahpus yakınlarının başvuru yapabilecekleri kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarına erişimlerini kolaylaştırmaktır. Bu internet sitesinden kurumların telefon, faks ve adres bilgilerine ulaşılabilir, başvuru yapılabilir. Ayrıca başvuru yöntem ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak için de siteden yararlanılabilir.
6) Veritabanı: CİSST veritabanı, vaka takibi aracılığıyla toplanan verilerin kaydedilmesi ve böylece Türkiye hapishanelerinin insan hakları koşullarının raporlanması amacıyla tasarlandı. Veritabanı kişisel bilgiler korunarak araştırmacıların kullanımına da açık olacak.
7) Bloglar: Mahpuslarla iletişimi sürdüren uzmanlar, konuyla ilgili yayınlanmış gazete haberlerini ve kendi bilgi ya da gözlemlerine dayanarak içeriklerini oluşturdukları haberleri bloglar aracılığıyla yaygınlaştırır. Bu sayede hapishanelerle ilgili güncel bilgilerin, gelişmelerin ve mahpusların yaşadıkları sorunların kamuoyu tarafından takip edilebileceği bir kaynak oluşturulur.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]