• YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZAEVLERİNE DAİR BASIN AÇIKLAMASI

  TARİH: 19.04.2024YER: BUCA KIRIKLAR YGC’NİN ÖNÜ  KATILIMCI KURUMLAR: İHD- TAYAD- TUHAYDER-  YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZAEVLERİNE DAİR BASIN AÇIKLAMASI BASINA VE KAMUOYUNA 2021 yılından itibaren tecrit koşullarını daha da ağırlaştıran ve mahpusların büyük kısmının tek kişilik hücrelerde çok az kısmının da 3 kişilik odalarda tutulduğu hapishaneler devreye konulmuştur. Özellikle Yüksek Güvenlikli ve S Tipi Kapalı Hapishanelerde bulunan…

 • Yaşamı ve İnsan Onurunu Savunuyoruz- Ecevit Piroğlu

  Yaşamı ve İnsan Onurunu Savunuyoruz- Ecevit Piroğlu Sırbistan’da tutulan Ecevit Piroğlu “Yargı kararı olmaksızın Sırbistan İçişleri Bakanlığına bağlı polislerce özgürlüğünden alıkonulduğu” gerekçesi ile   12 Şubat 2024 tarihinde açlık grevine başlamıştır.  Piroğlu’nun ölüm orucuna benzer bir şekilde sürdüğü açlık grevi hayati tehlike ve kalıcı hasar bırakma riskini yükseltmektedir. Piroğlu’nun avukatları hukuki durumu hakkında aşağıdaki açıklamayı…

 • Açlık Grevi İzleme Raporu – Ortak Basın Açıklaması

  Türkiye hapishanelerinde uzun bir süredir tecrit uygulamaları, işkence ve kötü muameleler, sürgünler, keyfi disiplin cezaları, mahpusların sağlık sorunlarının zamanında ve etkili bir şekilde çözülmemesi, ağır hasta mahpusların tedavi edilmemesinin yanı sıra hapishanelerde hücrelerde tutulmaları, idari gözlem kurulu kararları ile mahpusların tahliyelerinin engellenmesi, infaz yakmalar, hapishanelerin kötü fiziki yapısı ve koşulları gibi sıralayabileceğimiz hak ihlalleri artarak…

 • Olağan Genel Kurul Çağrısı

  Değerli Üyemiz; Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Aralık 2023 Cuma günü saat 14.00’da Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. No:68 Beyaz Saray Apt. D:9 K:5 Kadıköy/İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündemler etrafında yapılacaktır.Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 5 Ocak 2024 Cuma günü yapılacaktır. Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.…

 • Dünya Engelliler Gününde Bir Kere Daha Hatırlatıyoruz!

  Türkiye’nin de taraf olduğu BM Engelli Hakları Sözleşmesine göre engelli kişiler eğer herhangi bir süreç sonunda özgürlüklerinden mahrum edildiyse; bunun diğer bireylerle eşit koşullar altında yapılması, engellilerin uluslararası insan hakları hukukuna uygun olarak güvencelere sahip olması ve makul düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca mahpuslara muameleye dair asgari standartları belirleyen Nelson Mandela Kuralları uyarınca da hapishane idarelerinin;…

 • MAHPUSLARIN GIDA VE SAĞLIĞA ERİŞİM HAKLARI GÜVENCE ALTINA ALINMALIDIR

  MAHPUSLARIN GIDA VE SAĞLIĞA ERİŞİM HAKLARI GÜVENCE ALTINA ALINMALIDIR

 • Mahpuslara ders materyalleri ücretsiz ve basılı olarak sağlanmalıdır

  Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültelerine Çağrımızdır

 • “2023 Yılı İnfaz Düzenlemesi”ne Dair Görüşlerimiz

  15 Temmuz 2023’te Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 31 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanacak olan infaz düzenlemesi hakkında; COVID-19 salgını sebebiyle Resmi Gazetede yayımlanarak 14 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girerek 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a (İnfaz Kanunu) 7242 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 9. Madde ile açık ceza infaz kurumlarında…

 • 2023 Seçimlerine Giderken Önerilerimiz

  Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu seçim gündeminde hapishaneler ve mahpusların sorunlarının yeterince gündeme getirilmediğini ve seçime hazırlanan siyasi partilerin seçim bildirilerinde bu konuya yeterince yer vermediklerini gözlemliyoruz. CİSST olarak son dönem hapishanelerde yaşanan sorunları da dikkate alarak aşağıdaki 10 maddelik önerilerimize dikkat çekmek istiyoruz.