Worker in prison theme

Hapiste İşçi teması, hapishanelerde çalışan işçi mahpusların yaşadıkları hak ihlallerinin araştırılıp görünür kılınmasını sağlamak ve var olan sorunlar ve ihlallere yönelik kamuoyunu bilgilendirmek için çalışmalar yürütür.  Bu çalışma alanı işçi mahpuslar ile iletişim kurarak işçi mahpusların şikayetlerine, taleplerine, ihtiyaçlarına cevap olmayı amaçlamaktadır. Bu alana gelen şikayet ve talepler üzerine insan hakları başvuruları ve raporlamalar yapılır.

Bu alanda verilere ulaşmak için İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığının (İKDB) web sitesinde düzenli olarak yayınlanan yıllık faaliyet raporları takip edilmektedir.

Türkiye’de mahpuslar özel veya kamu işletmelerine bağlı yerlerde çalışırlar. Hapiste İşçi teması mahpusların sosyal sigorta hakları, aldıkları yevmiyeler ve çalışma koşullarının iyileşmesine yönelik çalışmalarda bulunur.