Hapishanelerde güvenlik ve insan onuru dengesi: Önleyici izleme için bir çerçeve