Hapiste Ağırlaştırılmış Müebbet Teması

Hapiste Ağırlaştırılmış Müebbet Teması, ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mahpuslar özelinde izleme ve değerlendirme, insan hakları savunuculuğu, kamuoyunda farkındalık yaratma ve ilgili sivil toplum örgütlerini harekete geçirmeyi amaçlamaktadır.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Türkiye’de idam cezasının kaldırıldığı 2002 yılında bu cezanın yerine getirilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre bir kişiye verilebilecek en ağır ceza haline gelmiştir. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere göre infaz koşulları ağır insan hakları ihlalleri içeren bu ceza kamuoyunda kendisine çok sınırlı olarak yer bulabilmektedir.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 2014 yılında açıkladığı istatistiklere göre “terör ve örgütlü suçlardan 126, adli suçlardan 1327 olmak üzere toplamda 1453 hükümlü” bulunmaktaydı. Bu tarihten itibaren yaklaşık 5 yıldır ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mahpus sayısının kaça ulaştığı bilinmemektedir.

Hapiste Ağırlaştırılmış Müebbet Ağı, 2015 yılında, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) tarafından bu alanda çalışma yürüten kişi ve kurumları bir araya getirmek, bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak, ortak bir hareket zemini oluşturmak amacıyla kurulan bir platformdur.