Basın Duyurusu Etiketi: genel af

  • “2023 Yılı İnfaz Düzenlemesi”ne Dair Görüşlerimiz

    “2023 Yılı İnfaz Düzenlemesi”ne Dair Görüşlerimiz

    15 Temmuz 2023’te Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 31 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanacak olan infaz düzenlemesi hakkında; COVID-19 salgını sebebiyle Resmi Gazetede yayımlanarak 14 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girerek…

  • 2023 Seçimlerine Giderken Önerilerimiz

    2023 Seçimlerine Giderken Önerilerimiz

    Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu seçim gündeminde hapishaneler ve mahpusların sorunlarının yeterince gündeme getirilmediğini ve seçime hazırlanan siyasi partilerin seçim bildirilerinde bu konuya…