Basın Duyurusu Etiketi: 2023

  • 2023 Seçimlerine Giderken Önerilerimiz

    2023 Seçimlerine Giderken Önerilerimiz

    Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu seçim gündeminde hapishaneler ve mahpusların sorunlarının yeterince gündeme getirilmediğini ve seçime hazırlanan siyasi partilerin seçim bildirilerinde bu konuya…