Sonuç Veren Bir İyileştirme Girişimi: Eskişehir Devlet Hastanesi “Mahkum Bekleme Odaları”

TCPS Basın Duyuruları 16  

Derneğimiz, mahpuslardan her gün onlarca mektup alıyor. Bu mektupların önemli bir kısmını hasta mahpusların mektupları oluşturuyor. Hasta mahpuslar mektuplarında teşhis ve tedavileri önündeki engelleri dile getirmenin yanı sıra hapishane ve gönderildikleri hastanelerdeki koşulları da anlatıp ve yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik girişimlerde bulunmamızı talep ediyorlar. Mahpusların bu başvurularının ardından CİSST/TCPS olarak biz de Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile İl İnsan Hakları Kurulları ve İl Cezaevleri İzleme Kurulları’na  “insan hakları başvurusu” olarak adlandırdığımız başvurular yapıyoruz.

2016 yılının son aylarında gelen mektupların bazılarında Eskişehir Devlet Hastanesi’nin “mahkum bekleme odası”na dair şikayetler yer alınca, 6 Aralık 2016 tarihinde, mahpusların “sağlıksız”, “kirli”, “havasız” olduğunu belirttiği bu yerin incelenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını talep eden başvurularda bulunduk. Bu başvurularımız, Sağlık Bakanlığı nezdinde yanıt buldu.  Eskişehir İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’nin 7 Mart 2017 tarihli yazısında yapılanlar şöyle belirtilmekteydi:

“T.K.H.K. Sağlık Tesisleri Daire Başkanlığına hitaplı ilgili tarihli dilekçeniz gereği mahkum odalarında gerekli incelemeler yapılmış, aksaklıklar belirlenmiş olup, bu doğrultuda hastane yönetimince gerekli bakım ve tadilat işleri yapılmıştır. Öncesi ve sonrası fotoğraflanıp ekte gönderilmiştir. Ayrıca mahkumların sigara içmemesi ile ilgili kolluk kuvvetleri uyarılmış gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır.”

Her gün aldığımız başvurular sonrasında yapmış olduğumuz İnsan Hakları Başvuruları’nın önemli bir kısmı bu örnekte olduğu gibi olumlu sonuçlanmıyor. Bu nedenle Eskişehir İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’ni sivil toplum örgütleriyle diyaloğa açık ve duyarlı tavrının temel hakların korunmasına katkısının altını çiziyor, bu tavrın diğer kamu otoritelerine örnek olmasını diliyoruz.

CİSST/TCPS olarak olumlu örneklerin artmasının STÖ’lerin, hak temelli bir zeminde, ısrarlı ve diyaloğa açık girişimleri ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle bu zemini ve diyalog kurma çalışmalarını ısrarla sürdürmeye ve gelişmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Not: Eskişehir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin yazısında yer alan 9 sayfa fotoğraf da bu açıklamanın ekinde yer almaktadır.