Olumlu Bir Gelişme: Çocuk Mahpusların Mektupları Ücretsiz Olacak

TCPS Basın Duyuruları 7

CİSST kurucularından ve “insan hakları çalışanı” Zafer Kıraç, 1 Ocak 2016 tarihinde Adalet Bakanlığı önünde çocuk mahpusların mektuplarının ücretsiz olması için bir eylem başlattı ve tek başına yürüttüğü eylemlilik sürecinde 14.796 imza topladı. Adalet Bakanlığı’nın bu konuda çalışma başlattıklarını duyurmasının ardından Zafer Kıraç eylemine son vermişti. Nihayet 8 Temmuz 2016 tarihinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın çocuk mahpusların ücretsiz mektuplaşabilmesi için talimat verdiği ve çalışmaların başlatıldığı basına yansıdı.

Çocuk mahpusların ücretsiz mektuplaşabilmesinin önünü açacak bu girişimi önemsiyor ve değerli buluyoruz.

Basında yer alan haberler dikkate alındığında kamuoyunun Adalet Bakanlığı tarafından daha fazla bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.

1-     Basında, çocuk mahpusların ücretsiz mektuplaşabilmesine olanak tanıyacak çalışma “proje” olarak adlandırılmış. Projeler süreli olurlar. Bu durumun sadece süreli olarak ele alınması yetersizdir. Örneğin 2 sene ücretsiz mektuplaşmanın ardından mektuplar yeniden ücretli hale gelecek midir?

2-     Haberlerde, çocuk mahpusların “aile üyeleri, arkadaşları ve istedikleri herhangi bir kişi, kurum veya kuruluş”la posta pulu ödemeden mektuplaşabileceği belirtiliyor. Aile üyelerinde birinci derece, ikinci derece gibi ve “arkadaşları ve istedikleri herhangi bir kişi, kurum veya kuruluş”ta sayı ve nitelik benzeri sınırlamalar olacak mıdır?

Bu ve benzeri sorulara cevap alabilmek ve ilgili sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının ve akademisyenlerin kendi deneyimlerini, önerilerini paylaşabilmeleri adına, henüz sadece talimat verilmişken ve yasal bir adım atılmamışken bu konunun çerçevesinin çıkarılacağı sürece ilgili tarafların dahil edilebilmesini Adalet Bakanlığı’na öneriyoruz. Bu dahil etme çabasının var olan olumluluğu büyüteceğini düşünüyoruz.