Yaşlı ve Ağır Hasta Mahpus Mehmet Emin Özkan’ın İnfazına Ara Verilmesi ve Tedavisinin Dışarıda Gerçekleşmesi için İlgili Tüm Kurumları Sorumlu Davranmaya Çağırıyoruz!

84 yaşında ve 25 yıldır hapishanede olan ağır hasta ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mahpus Mehmet Emin Özkan’ın ailesinden ve basından aldığımız aktarımlara göre; kalp rahatsızlığı, hipertansiyon, toksik guatr (zehirli guatr), osteoporoz (kemik erimesi), böbrek ve bağırsak bozuklukları, aşırı derecede kilo kaybı, duyma ve görme eksikliği, hafıza kaybı gibi çeşitli ve kronik hastalıkları bulunmaktadır ve durumu gün geçtikçe kötüleşmektedir. Ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mahpus olması ve uzun yıllar tecritte kalması nedeniyle sağlık problemleri gün geçtikçe ağırlaşarak devam eden Mehmet Emin Özkan yeme, içme, giyinme, yürüme, banyo, tıraş, wc vb. kişisel hiçbir ihtiyacını tek başına giderememektedir. Tüm hastalıklarına rağmen tahliye edilmeyen Mehmet Emin Özkan’ın sağlık durumu gittikçe daha kötüye gitmektedir.

Mehmet Emin Özkan’ın sağlık durumu bir yıldan fazladır giderek endişe verici bir hal almış ve defalarca hastaneye kaldırılmıştır. Mehmet Emin Özkan tedavi sürecinde kelepçeli muayene edilmek istenmiş, hastane sevkleri düzenli bir şekilde yapılmamıştır.

Mehmet Emin Özkan’ın teşhisi konulmuş ciddi sağlık sorunları olmasına rağmen hastanede yatarak tedavi edilmeyip hapishanede tutulması, sağlık durumu kritik noktaya gelince hastaneye sevk edilmesi, akabinde yeniden hapishaneye götürülmesi sürecinin defalarca yaşanması, işkence ve kötü muamelenin sistematik bir hal aldığını göstermektedir. Bu durumdan Mehmet Emin Özkan’ın ailesi de psikolojik olarak olumsuz etkilenmektedir.

Sağlık sorunlarından ötürü infaz erteleme başvurusu yapmak için birçok kez Adli Tıp Kurumu’na başvuran Özkan hakkında tüm sağlık sorunlarına rağmen hapishanede kalabileceği yönünde raporlar verilmiştir

Türkiye hapishanelerinde sağlığa erişim hakkının engellenmesi, kelepçeli muayene dayatması, revire geç çıkarılma, hastane sevklerinin geç yapılması ya da yapılmaması, hapishanede çalışan sağlık personel sayılarının yetersiz olması sağlık problemi olan mahpusların durumunu kötüleştirebilmekte ve yaşam hakkı ihlaline yol açabilmektedir.

Ölümcül hastalığa yakalanmış veya sağlık durumu sürekli şekilde hapishane koşulları ile uyumsuz hale gelmiş mahpusların hapishanede tutulmaya devam edilmemesi, tam teşekküllü sağlık kurulu raporuna istinaden derhâl tahliye edilmesi ve tedavilerinin ailelerinin yanında sürdürülmesi gerekir. Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 16. Maddesi çerçevesinde yaptığı yorum üzerinden verdiği raporlar sonucu birçok mahpus ya hapishanede ya da infaz erteleme kararı sonucu tahliyesinden çok kısa zaman sonra hayatını kaybetmektedir. 

Mehmet Emin Özkan’ın sağlık durumunun geldiği kritik aşama nedeniyle, hapishane koşullarında kalmaya devam etmesi yaşam hakkının ihlali riskini taşımaktadır. 

Tüm bu bilgiler ışığında sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları olarak Mehmet Emin Özkan’ın hapishanede tek başına hayatını idame ettiremeyeceği, hastalığının hapishane koşullarında tedavi edilemeyeceği, yaş ve kronik hastalıkları ve koronavirüs pandemisinin hapishanelerde oluşturduğu risk de göz önünde bulundurularak tedavisinin dışarıda gerçekleşmesi için infazına ara verilmesi ve Mehmet Emin Özkan’ın derhal serbest bırakılması için öncelikle Adalet Bakanlığı ve yetkilileri ivedilikle gereken adımları atmaya çağırıyoruz.

Batman Barosu

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Merkezi

Diyarbakır Barosu

Diyarbakır Tabip Odası 

Hak İnisiyatifi

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi

Özgürlük için Hukukçular Derneği Genel Merkezi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şubesi

Şırnak Barosu

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Van Barosu