LGBTİ Hapishanesinin Mart Ayında Açılacağına İlişkin Duyumlar ve Adalet Bakanlığı’na Yönelik Taleplerimiz

TCPS Basın Duyuruları 23  

Adalet Bakanlığı 2013 yılından itibaren çeşitli bilgi edinme başvurularına ve soru önergelerine verdiği cevaplarda bir LGBTİ hapishanesi açılacağını birçok kez dile getirdi. En net bilgi ise bir trans mahpusun bilgi edinme başvurusuna verdiği 2 Aralık 2014 tarihli cevapta yer alıyordu:

“Bakanlığımızca, lezbiyen, gay, transeksüeller ve biseksüellerin muhafaza edileceği Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumları yapımına yönelik proje çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu projenin 2015 yılında İzmir ilinde ihale edilerek inşaatına başlanması öngörülmüştür. İhale ve yer teslimine müteakip takriben 2 yıl içinde tamamlanacaktır.”

Adalet Bakanlığı’nın bir LGBTİ hapishanesi açmak konusundaki bu ısrarlı tutumuna karşı derneğimizin ve birçok sivil toplum örgütünün gerek bireysel gerekse de ortak yaptığı birçok basın duyurusu oldu ve bir LGBTİ hapishanesine karşı olduğumuzu, karşı olma gerekçeleriyle beraber duyurduk.[1]

Son haftalarda aldığımız duyumlar Adalet Bakanlığı’nın LGBTİ hapishanesinin açmak için hazırlıklar yaptığı yönündedir. Mektup aracılığıyla haberleştiğimiz ve görüşmeler yaptığımız LGBTİ mahpuslar, İzmir’deki “ceza infaz kurumları kampüsü” içerisinde bir hapishane inşa edildiğini, “açılması planlanan LGBTİ hapishanesinin açılışının teknik sorunlar sebebiyle mart ayına ertelendiğini”, “hapishanenin tabelasında 5 No’lu yazdığını”, “80 kişi açık 80 kişi kapalı olmak üzere 160 kişilik kapasitenin olduğunu” öğrenmiş bulunuyoruz.

Demokrasilerin vazgeçilmez öğeleri olan sivil toplum örgütlerinin ısrarla ve gerekçelerini tane tane açıkladığı karşı görüşlere rağmen Adalet Bakanlığı’nın bu konudaki girişimleri kaygı duymamıza yol açmaktadır. Açılacak bir LGBTİ hapishanesi şu an için Türkiye’nin birçok farklı hapishanesinde tutulmakta olan LGBTİ mahpusların sorunlarına ve Adalet Bakanlığı’nın yönetim krizine çözümmüş gibi gözükse de bu çözüm geçici, aldatıcı olacak orta vadede çok daha derin sorunları beraberinde getirebilecektir. Ayrımcılığın devlet eliyle kurumsallaştırılması ve damgalama anlamına gelecek, sosyal ilişkileri ve yargılamayı zorlaştıracak ayrı bir hapishane yerine her bir hapishaneni kendi içerisinde çözümler üretilmesi gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı’ndan LGBTİ hapishanesi açmak yönünde bir planları varsa kamuoyunu açıkça bilgilendirmesini; bu konuda kaygıları olan sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek kaygılarını ve gerekçelerini dinlemesini; kurumsallaştırılmış ayrımcılık ve damgalama anlamına gelecek böyle bir hapishanenin işleyişinin ve yönetimsel yapısının ne olacağını[2] açıklamasını bekliyor ve talep ediyoruz.

 [1] 18 STÖ’nün imzaladığı bu basın duyurusu, imzacı STÖ’lerin bir LGBTİ hapishanesine neden karşı olduklarını maddeler halinde belirtmektedir. https://lgbthapiste.wordpress.com/2015/01/07/544/

 

[2]Örneğin buraya sadece “açık” olan LGBTİ mahpuslar mı götürülecek, ailesine açık olmayan LGBTİ mahpuslar da buraya mı sevk edilecek, bu hapishanenin mimarisi nasıl olacak, lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks mahpuslar bu hapishaneni bölümlerinde ayrı ayrı mı tutulacak, ayrı tutulacaklarsa bu sadece beyanlarına dayalı mı olacak, burada görev yapan personel ayrı bir eğitime tabi tutulacak mı, tutulacaksa bu eğitimler nelerdir vs.