Koçer Özdal’ın Tedavisi Dışarıda Gerçekleşmelidir!

60 yaşın üzerinde olan Koçer Özdal 2014 yılında Muş’ta tutuklanmış ve kendisine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onaylanmasıyla 2016 yılında tek kişilik hücrede kalmaya başlamıştır. Tutuklanmadan önce herhangi bir sağlık sorunu olmayan Koçer Özdal mahpusluğunun 4. yılında Bafra T Tipi KCİK’te yaşadığı şiddetli ağrılardan dolayı hastaneye gitmiş ve kendisine mesane kanseri teşhisi konmuştur. Aynı süreçte tansiyon rahatsızlıkları ortaya çıktığından ve böbrekleri de iflas ettiğinden düzenli olarak diyalize girerek hayatını sürdürmek durumunda kalmıştır.

Okuma yazması olmayan Koçer Özdal’ın arkadaşlarının aktardığına göre Koçer Özdal 2 yıldır tutulduğu hücrede yaşından ve yaşadığı ağır hastalıktan dolayı ihtiyaçlarını karşılayamamakta ve ilaçları zamanında verilmediği için tedavisi aksamaktadır. Bunun yanında Kayseri 2 No’lu T Tipi KCİK’te ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olan oğlu Savcı Özdal ile aynı hapishanede bir araya gelme talepleri de karşılanmamakta böylece oğlunun kendisine refakat edebilme imkânıda ortadan kaldırılmış bulunmaktadır.

Yaşadığı ihlaller birçok kez basına yansıyan Koçer Özdal, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından ameliyat olmak üzere Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmiş ancak ‘mahkûm koğuşu’ tadilatta olduğu için ameliyatı yapılmamıştır. Bunun üzerine Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi de Koçer Özdal’ı Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk etmiş ancak orada da ‘mahkûm koğuşu’ uygun olmadığından dolayı ameliyat yapılamamıştır.

Tedavisinde yaşanan aksaklıklar sebebiyle durumu daha da ağırlaşan Koçer Özdal şu anda Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ‘mahkûm koğuşunda’ tutulmaktadır.

Tüm bu bilgiler ışığında bu tür bir hastalığın hapishane koşullarında tedavi edilemeyeceği açıktır. olarak tedavisinin dışarıda gerçekleşmesi için gerekli girişimlerin başlatılması gerekmektedir.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Dışarıda Deli Dalgalar İnisiyatifi
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD)
Görülmüştür
Hak İnisiyatifi Derneği
İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi (İHD)
Mahsus Mahal Derneği
Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP)
Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSİHAK)
Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV)
Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP)
Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)