İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu Yalnız Değildir

Hekim ve İnsan Hakları Savunucusu Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 17 Mart 2021 tarihinde okundu. Kararın okunmasının akabinde Sayın Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürüldü. 21 Mart 2021 tarihinde Meclisten polis zoruyla çıkarılan Gergerlioğlu, 2 Nisan 2021 Cuma günü evinden tutuklanmak üzere darp edilerek gözaltına alındı. Yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle hastanede kalması yönünde doktor görüşü bildirilmesine rağmen, Ömer Faruk Gergerlioğlu 3 Nisan 2021 tarihinde tutuklanarak hapishaneye gönderildi.

Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu milletvekilliğinin öncesinde ve milletvekilliği süresince din, dil, ırk, inanç, cinsiyet kimliği, statü ayrımı gözetmeksizin herkesin tüm temel hak ve özgürlüklerinin korunması için aktif mücadele yürütmüş bir insan hakları savunucusudur.

Milletvekilliği süresince ayrım yapmadan tüm sivil toplum kuruluşlarıyla da yakın ilişki içinde olmuştur. 

Özellikle hapishaneler gibi günlük hayatın dışında bırakılmış bir alanda savunuculuk faaliyetlerine aktif olarak dahil olan Sayın Gergerlioğlu, hapishanelerdeki sorun ve ihlallerin tespiti konusunda birçok ziyaret ve açıklama yapmış; soru ve araştırma önergeleri vererek bu bağlamdaki süreçlerin takipçisi olmuştur. 

Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu demokrat, tarafsız, temel hak ve özgürlükler konusunda ayrım gözetmeksizin herkesin hakkına saygılı bir insan hakları savunucusudur.

CİSST olarak, hapishaneler konusunda uzun süredir birlikte çalıştığımız insan hakları savunucusu Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinden tutuklanmasına uzanan süreci ve bu süreçte yaşanan hak ihlallerini kınıyoruz.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)