İkiz Bebekleriyle Hapishanede Tutulan Filiz Karaoğlan Hakkında Ortak Açıklama

Filiz Karaoğlan, ikiz bebekleri Nazlı Zilan ve Şiyar Faik ile birlikte Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulmaktadır. Hapishane koşulları gözetildiğinde prematüre doğan ve şu an 7 aylık olan bebeklerin ve yeni anne olan Karaoğlan’ın sağlıklarından endişe duyulmaktadır.

Filiz Karaoğlan’ın avukatının aktardığı bilgilere göre müvekkilinin hamileliğinde toplamda bir yıllık infaz erteleme kararı verilmişse de erteleme süresinin sone ermesine dayanarak cezanın infazına başlanmıştır. Bebekler için hapishane idaresinden sağlanan ek gıdalar hazır meyve suları ve bisküvi tarzındaki bebek mamalarıdır. Bu gıdaların bebeklerin gelişimlerine uygun olmadıkları, sindirim sistemlerine uygun taze besinlere ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Bunun dışında iklim koşulları, koğuşlardaki ağır nem ve hapishanedeki ısıtma sistemlerinin ve temiz hava sahasının yetersizliği de kolay hastalanmalarına sebep olmaktadır. Koğuşların kapasitelerinden fazla mahpus barındırması, koğuşta halı ya da yumuşak zemin olmaması, bebeklerin tüm zamanlarını annelerinin ranzasında geçirmeleri sonucunu getirmektedir; ayrıca doğaya erişimleri de olanaksızdır.

Çocuklarının hapishane şartlarıyla verdiği mücadele, anneleri Filiz Karaoğlan için mahkeme kararında verilen cezaya ek bir cezalandırma olarak görülmektedir. Öte yandan çocuklar da mahpus yaşamı sürmektedirler.

Kadın mahpuslara muameleleri düzenleyen Birleşmiş Milletler Bangkok Kuralları, Türkiye tarafından da imzalanarak yükümlülük olarak kabul edilen metinlerdir. Bu metinlere göre;

– Yeni doğum yapan ve/veya emziren annelerin durumlarına uygun beslenme programları olması ve sağlık uzmanlarınca gözlenmeleri (madde 48),
– Anneleriyle tutulan çocukların mahpus muamelesi görmemeleri (madde 49),
– Çocukların gelişimlerinin sağlık uzmanlarınca gözlemlenmesi ve çocuklara devamlı sağlık hizmeti sağlanması (madde 51),
– Çocuklara hazırlanan ortamın dışarıdaki şartlara olabildiğince yakın olmasının sağlanması (madde 51)

Taraf devletlerin yükümlülüklerindendir.

Türkiye hapishanelerinde anneleriyle birlikte tutulan 0-6 yaş arasındaki çocukların refahlarının sağlanması için herhangi bir destek programı olmadığı bilinmektedir. Kimi hapishanelerde açılmış olan kreşlerde ise kreş çağına gelmemiş çocuklar kabul edilmediğinden doğan çocukların ilk yılları koğuş içerisinde zor şartlarda geçmektedir. Mevzuattaki çeşitli düzenlemeler, çocuğun üstün yararı gözetilmeden sınırlı bir iyilik hali oluşturmaktadır. Bu halde çocukların tutulma şartları hiçbir şekilde iyileştirilmeden hapsetmeye yönelik tek taraflı bir tutum sergilenmektedir.

Anneye ve çocuğa nitelikli ve gerekli hiçbir destek verilmeden hapsedilmeleri, insan haklarının ihlal edildiğini göstermektedir. Bu sebeple;

– Filiz Karaoğlan’ın infaz erteleme kurumundan maksimum şekilde yararlanması,
– Hapis cezasının alternatiflerinin değerlendirilip gerekirse cezanın konutta infazına karar verilmesi,
– Çocuklarının ve kendi durumunun gözetilerek sağlıklı ve insan onuruna yaraşır şartlara en kısa sürede ulaşması,
– Çocuklarıyla birlikte hapsedilen anneler için hapsetmeye alternatif yolların genişletilmesi ve geliştirilmesi; öte yandan anneleriyle tutulmak zorunda kalan çocukların gelişimlerine ve üstün yararlarına uygun şartlar yaratılması,
– Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı’nın meslek elemanları, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çözüm üretmesi Yaşanılan ihlalin son bulması ve sürekli bir çözüm haline getirilmesi için acil olarak gereklidir.

1. Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi
2. Ceza infaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
3. Çanakkale Kadın Dayanışması
4. Çanakkale Kadın Platformu
5. Çocuklar İçin Daha İyi Bir Dünya Girişimi
6. Deli Dalgalar İnisiyatifi
7. Demir Leblebi Kadın Derneği
8. Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
9. Erzincan Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
10. İnsan Hakları Derneği
11. İnsan Hakları Gündemi Derneği
12. Kadın Yazarlar Derneği
13. Kadınlarla Dayanışma Vakfı
14. Kaos GL
15. Özgürlükçü Hukukçular Platformu
16. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi
17. Sosyal Dayanışma Ağı SODA
18. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
19. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi
20. Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
21. Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar
22. Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu
23. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı
24. Türkiye İnsan Hakları Vakfı
25. Yeni Demokrat Kadın
26. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi
27. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi
28. Van Barosu