İhtiyaçlarının Karşılanmaması Yoluyla Mağdur Edilen Mahpuslar ve Alaşehir’de Olumlu Bir Gelişme

TCPS Basın Duyuruları 6

CİSST/TCPS olarak Türkiye’de mahpusların büyük bir bölümünün temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ve “hayırseverlik”, “yardım” girişimlerinin bu yapısal soruna bir çözüm sağlayamayacağını anlatan bir basın duyurusu kaleme almış ve önerilerimizi de belirtmiştik. Bu basın duyurumuzun üzerinden tam iki yıl geçti ve ne yazık ki bu sorunun yapısal çözümü adına henüz somut bir adım atılmadı.

“Fiziksel ve ruhsal sorunlar yaşamaktayım. Burada maddi yönden bulaşık yıkayarak geçimimi sağlıyorum. Permatiğimi, diş macunumu, diş fırçamı, toz deterjanımı, baksırımı bulaşık yıkadığımın karşılığında aldığım sigarayla arkadaşlarıma aldırmaktayım.”

Yukarıdaki alıntı derneğimize Alaşehir M Tipi Kapalı Hapishanesi’nden bir mahpus tarafından yollandı. Derneğimize, her hafta ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirten, üniversiteyi kazanan ancak harç parasını ödeyemeyen bir çok mahpusun mektubu geliyor. Yaratılan bu mağduriyetin yapısal değişikliklerle çözülebileceğini biliyoruz ancak buna rağmen derneğimize bu konuda başvuru yapan her bir mahpus için İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapıyoruz. Yukarıda mektubunu aktardığımız mahpus için de Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne ve Alaşehir ve Salihli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunarak, mahpusun “daha fazla mağdur edilmemesi için gerekli girişimlerin başlatılmasını ve bu konudaki girişimlerinizin tarafımıza da bildirilmesini” talep ettik.

Sonrasında mahpustan aldığımız yeni bir mektupta, izleme kurulunun kendilerini ziyarete gelerek giysi ve genel ihtiyaçlarına dair yardım yaptıklarını öğrendik. Her ne kadar yapısal bir çözüm sağlamasa da, bu girişimi sevindirici bir gelişme olarak görüyor ve tüm ilgilileri kutluyoruz.

Bu vesileyle en temel ihtiyaçlarının karşılanmaması yoluyla mağdur edilen tüm mahpusların sorunlarının çözümü için yapısal değişiklikler yapılması zorunluluğunu da yeniden gündeme getiriyor, Adalet Bakanlığı’nı bu konuya duyarlı olmaya bir kez daha davet ediyoruz.