Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler

TCPS Basın Duyuruları 25

5 Aralık 2018 Tarihli ve 30616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yabancı uyruklu mahpusların aile ve arkadaş görüşüne dair bir takım olumlu düzenlemeler getirildi.

Bunlardan biri yabancı uyruklu mahpusların ziyaret izni için başvurması gereken kurumların değişmesidir. Değişiklik öncesi; mahpus adli suçlardan hükümlü ve tutuklu ise görüşten bir hafta önce ilgili cumhuriyet başsavcılığına, mahpus Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında hükümlü ve tutuklu ise görüşten iki hafta önce Adalet Bakanlığı’na başvurması gerekiyordu. Değişiklikle beraber bütün yabancı mahpusların 9. maddedebelirtilen görüşçüleri mahpusları ziyaret etmek istediklerinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları yeterli olacaktır.

Bir diğeri, ziyaret izni almış kişilere her görüşte kullanabilecekleri bir belgenin verilecek olmasıdır. Bu durum, görüşçülerin her ziyarette izin almaları zorunluluğunu ortadan kaldıracaktır. Görüşçüler bu belgeyle direk ceza infaz kurumuna giderek görüş gerçekleştirebileceklerdir. Bu değişiklik ile her görüş öncesinde yaşanan uzun bekleme sürelerine gerek kalmayacağı gibi her defasında izin alma zorunluluğu ve bürokratik süreçler de ortadan kalkacaktır.

Yönetmelikte 9. maddeye dahil olmayan görüşçüler için ziyaret edilecek mahpus, TMK kapsamında hükümlü ve tutuklu ise yine Adalet Bakanlığı’ndan izin almaları gerekecektir.

Bir diğer önemli gelişme ise mavi kartlı2 mahpusların ve görüşçülerin Türk vatandaşı gibi değerlendirilmesinin yönetmeliğe eklenmesidir.

Son olarak kampüs tipi hapishanelerde ayrı kurumlarda kalan akraba mahpusların birbirleriyle görüşmesinin önünün açılmasıdır. Fakat bu görüşmenin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iznine tabi olması ve hangi durumlarda kısıtlama getirileceğinin yönetmelikte tanımlanmaması uygulamada eşitsizliğe sebep olabileceği kaygısını taşımaktayız.

[1] Hükümlü ve tutuklular; eşi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyımıyla görüşebilir.
[2] Türk Vatandaşlığı Kanunu Madde 28.