Hasta Mahpus Serdal Yıldırım’ın Tedaviye Erişimi İçin Derhal İnfazının Ertelenmesi Gerekmektedir!

Serdal Yıldırım, 17.04.2009 tarihinde geçirdiği trafik kazası sebebiyle belden aşağısı felç kalan; vücudunun birçok yerine 30’u aşkın platin takılan ve tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamaya başlayan bir mahpustur. Geçirdiği kaza sonrasında hakkında başlatılmış olan bir soruşturma kapsamında tutuklanan ve yargılama sonucunda hapis cezası alan Serdal Yıldırım 2 yılı aşkın bir süredir hapishanededir.

Hâlâ Metris R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulan Serdal Yıldırım hapishanede hasta bakıcılar tarafından tekerlekli sandalyesinden yatağına taşınırken yere düşmüş ve omurundaki platin kırılmıştır. Serdal Yıldırım’ın düşmeye bağlı olarak sırtında ağrılar oluşmuş ve ağrıları kendisi için dayanılmaz bir hal almıştır. Son 1 yıldır sürekli devam eden ve dayanılmaz hale gelen sırt ağrıları haricinde idrar ve dışkısını tutmada zorlandığı, kendisine nörojenik mesane teşhisi konulduğu ve pandemi sebebiyle bu rahatsızlıklar için yalnızca antibiyotik tedavisi uygulandığını belirtmiştir. Bu sebeple daha fazla zaman kaybedilmeden ameliyat olması gerekmektedir.

Farklı tarihlerde hakkında verilen birçok sağlık raporunda hayatını tek başına idame ettiremeyeceği, kendi öz bakımını dahi yapamadığı, sürekli bakıma muhtaç olduğu tespit edilmiştir.

Metris R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda iken Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Serdal Yıldırım’ın durumu Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunca değerlendirilmiş ve hazırlanan raporda Serdal Yıldırım’ın; tekerlekli sandalyeye bağlı yaşadığı, hayatını tek başına idame ettiremeyeceği belirtilmiştir.

İstanbul Tabip Odası da 18.02.2020 tarihinde yapmış olduğu değerlendirmede, benzer tespitler yapılmış olup Serdal Yıldırım’ın enfeksiyon riskinin bulunduğu, ameliyat ve sonrası tedavi ve bakım süreçlerinin hapishane koşullarında yürütülmesinin zor olduğu ve bu nedenle tedavi süreçleri tamamlanana kadar infazının tehir edilmesinin uygun olacağı yönünde görüş bildirmiştir.

Sağlık Kurulu raporlarına, ATK raporuna ve İstanbul Tabip Odasının değerlendirmesine rağmen Mardin İl Emniyet Müdürlüğünün “toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturacağı” şeklinde hiçbir somut gerekçeye dayanmayan maktu bir cümlelik raporu gerekçe gösterilerek Serdal Yıldırım’ın infaz erteleme talebi reddedilmiştir. Red kararına yönelik İnfaz Hakimliğine itiraz edilmiş; ancak bu itiraz da sadece hiçbir somut gerekçe içermeyen emniyet raporuna dayanılarak reddedilmiştir.

Uluslararası ve ulusal düzenlemeler ile yargı kararları kapsamında devlet hapishanelerdeki mahpusların sağlık ve yaşamlarından sorumludur ve mahpusların başta yaşam hakkı olmak üzere tedavi ve sağlık hakları önündeki engelleri kaldırarak mahpusların tedavi ve sağlık haklarına erişimini sağlamakla yükümlüdür. Yukarıda anlatılanlar doğrultusunda Pandemi sürecinde yaratacağı riskler göz önüne alınarak Serdal Yıldırım’ın ihtiyaç duyduğu tedaviye hapishanede erişemeyeceği, bu sebeple gereken tedavinin dışarıda gerçekleşmesi için infazına ara verilmesinin sağlanması ve ATK raporu göz önünde bulundurularak derhal serbest bırakılması gerekmektedir.

Bu sebeple bizler aşağıda imzası olan kurumlar olarak kamuoyu nezdinde tüm kurumları yaşam hakkını savunmaya ve hasta mahpus Serdal Yıldırım’ın tahliye edilmesi çağrısını yapmaya çağırıyoruz.

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD)

Marmara Tutuklu Ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (MA-TUHAYDER)

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi

İstanbul Tabip Odası

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)

İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu Toplum Ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV)

Ceza İnfaz Sistemlerinde Sivil Toplum Derneği (CİSST)

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)

Dışarıda Deli Dalgalar İnsiyatifi

Görülmüştür İnsiyatifi

Hak İnsiyatifi Derneği

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği