Hasta Mahpus Mehmet Emin Özkan İçin İlgili Tüm Kurumları Sorumlu Davranmaya Çağırıyoruz!

Basına ve Kamuoyuna,

Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan ağır hasta mahpus Mehmet Emin Özkan’ın sağlığına dair endişe verici duruma dikkatinizi çekmek istiyoruz.

M.Emin Özkan seksen üç yaşında olup hapishanede geçirdiği yirmi altı yıl içerisinde beş kez kalp krizi geçirmiş; alzheimer, anevrizma, tansiyon, guatr gibi kronik hastalıklarının yanında böbrek ve bağırsaklarında ciddi rahatsızlıklar yaşamaktadır. Bununla birlikte, duyma ve görme duyusunu da büyük oranda yitirmiş durumda olup kişisel hiçbir ihtiyacını tek başına giderememektedir. Daha önce M.Emin Özkan hakkında cezaevinde kalamaz raporuna rağmen, tahliye edilmemiş ve yapılan başvurular sonuçsuz kalmıştı. Özkan’ın sağlık durumunun kritik bir aşamada bulunması nedeniyle yine başvurucunun tahliyesine ilişkin yeni raporlar alınmaya çalışılmaktadır.

M. Emin Özkan’ın sağlık durumu 17.05.2021 tarihinden sonra giderek endişe verici bir hal almış ve defalarca hastaneye kaldırılmıştır. Hapishaneden Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiğinde elleri kelepçeli bir şekilde götürülmüş ve yürümekte dahi ciddi zorluk çektiği görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Özkan hastaneye götürüldüğünde yatağa kelepçelenerek tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Özkan, bu uygulamaya karşı çıktığı için son bir aylık süre içerisinde birçok kez tedavi edilmeden cezaevine geri götürülmüştür. Son olarak Özkan, heyet raporu alınmak üzere Elazığ Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiştir. Aynı sorunlar heyet raporu alınması sürecinde de yaşanmıştır.

Tutuklu ve hükümlerin sağlıklı yaşam haklarının korunması kuraldır ve hastalıklarına yönelik gerekli tedavinin insan onuruna yakışır şekilde sağlanmaması, AİHS’in 3.maddesinde garanti altına alınan kötü müdahale yasağının ihlali anlamına gelmektedir. M. Emin Özkan’ın yaşına ve hastalıklarına rağmen cezaevinde tutulması, ceza infaz kurumundan hastaneye getirilip götürülme koşulları ve yatağa kelepçeli bir şekilde tedavi edilmeye çalışılması işkence ve kötü muamele yasağının ihlalidir.

M. Emin Özkan’ın teşhisi konulmuş ciddi sağlık sorunları olmasına rağmen hastanede yatarak tedavi edilmeyip cezaevinde tutulması, sağlık durumu kritik noktaya gelince hastaneye sevk edilmesi, akabinde yeniden cezaevine götürülmesi sürecinin defaetle yaşanması, işkence ve kötü muamelenin sistematik bir hal aldığını göstermektedir.

İnsan hakları örgütleri ve barolar olarak 15.06.2021 tarihinde, ulusal önleme mekanizması olan TİHEK’e yasal sorumluluğunun gereği olarak ivedikle; ağır hasta mahpus M. Emin Özkan’ın bulunduğu koşulları yerinde incelemek ve işkence/kötü muamele iddialarını araştırmak, raporlamak üzere Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ziyarette bulunması için yazılı başvuru yaptık. Ancak TİHEK tarafından, bugüne kadar başvurumuza ilişkin herhangi bir geri dönüş yapılmamıştır. Esasen Özkan’ın kamuoyuna yansıyan görüntüleri sonrasında kendiliğinden harekete geçmesi gereken TİHEK’e yasal sorumluluğunu bir kez de buradan hatırlatıyor ve talebimizi yeniliyoruz.

M. Emin Özkan’ın sağlık durumunun geldiği kritik aşama nedeniyle, cezaevi koşullarında kalmaya devam etmesi yaşam hakkının ihlali riskini taşımaktadır. M. Emin Özkan’ın cezaevinde yaşamını yitirmemesi için; başta Adalet Bakanlığı ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu olmak üzere ilgili tüm kurumları sorumlu davranmaya çağırıyoruz.

 

Adana Barosu

Batman Barosu

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)

Diyarbakır Barosu

Diyarbakır Tabip Odası

Diyarbakır Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği

Eşit Haklar için İzleme Derneği

Görülmüştür İnisiyatifi

İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD)

Mardin Barosu

Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği (MATUHAYDER)

Med Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED TUHAD-FED)

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD)

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi

Şırnak Barosu

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV)

Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi

Van Barosu

Yaşam Bellek Özgürlük Derneği

Yurttaşlık Derneği