Çocuk Mahpusların Mektupları Ücretsiz Olsun

Derneğimizin (Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği) kurucularından Zafer Kıraç bugün Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemine başladı. Oturma eyleminin öne çıkan tek talebi var: Çocuk mahpusların her ay 4 mektubunu ücretsiz yollayabilmesi.

 “Çocuk” ve “suç”, “çocuk” ve “hapishane” kavramları yan yana gelmemeli, söz konusu olan çocuk mahpuslar olduğunda kullanılan kavramlar dikkatli seçilmeli, çocukların adli sisteme dahil edilmesi yerine hapsetmeye alternatif yöntemler düşünülmeli ve tüm bunlar için çocuk hapishanelerininkapatılması bir hedef olarak belirlenmelidir. Çocuk mahpuslar söz konusu olduğunda derneğimizin düşünceleri bu yöndedir. Ancak bu nihai hedefe ulaşılana kadar, kötü muamele olarak görülebilecek uygulamaların, hak ihlallerinin geriletilmesi, mahpusların haklarının insan onuruyla daha bağdaşabilir hale getirilmesi gerekir. Zafer Kıraç’ın girişimi de bu yöndedir.

 Türkiye’de mahpusların aydınlatma dışında tüm elektrik masraflarını kendilerinin ödemesi, parası olmayanın televizyon izleyemeyip çay içememesi, ailesine telefon edemeyip mektup yazamaması ciddi bir sorundur. Bu konularda, farklı ülkelerde “iyi uygulama” olarak görülebilecek örnekler vardır. Örneğin İtalya’da bırakalım ücretsiz mektup hakkını, hapishanede kurulan Skype odalarında mahpuslar ziyaretlerine gelemeyen aile üyeleriyle internet üzerinden görüşme yapabilmektedir.

 İtalya örneğinde de görülebileceği gibi Zafer Kıraç’ın talebi gerçekleştirilemeyecek ve gerçekleşmesi için uzun zamana ihtiyaç olabilecek bir talep değildir. Adalet Bakanlığı, gerekli iradeyi göstermesi halinde bir gün içinde çocuk mahpusların ücretsiz mektup gönderebilme hakkını tanıyabilir, bu uygulamayı başlatabilir ve talebi yerine getirebilir.

 Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin kurucularından Zafer Kıraç’ın yanında olduğumuzu belirtiyor, talebini sahipleniyor ve Adalet Bakanlığı’nı, bu talebe karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz.

 Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)