Ceza İnfaz Kurumlarında Kalan Mahpusların Ağız-Diş Sağlığı Sorunları Ertelenmemelidir

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Covid -19 pandemisi yıkıcı etkisini sürdürmektedir. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu mart ayı başında ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesi sonrasında diş hekimliği işlemlerinde bulaş riski yüksek olduğu için bu riski azaltmak amacıyla acil işlemler dışındaki tüm işlemlerin durdurulmasını önermiş ve diş hekimliği hizmetleri durdurulmuştur.

 

Ağız diş sağlığı merkez ve hastanelerinde çalışan diş hekimleri, diş teknisyeni ve diğer yardımcı personellerinin büyük bir kısmı 25 Mart itibari ile ilçe sağlık müdürlüklerinde pandemi ile mücadelede bulaş yollarını belirlemek (filyasyon) üzere görevlendirilmiştir. Ekiplerin görev sürelerinin uzatılması ağız ve diş sağlığı kuruşlarındaki çalışan sayısının düşmesine neden olmaktadır. Ağız diş sağlığı kuruluşlarında kalan az sayıdaki çalışanlar ise yeniden başlatılan çalışma sürecinde öncelikli acil işlemleri yapmaya çalışmaktadır.

 

Ağız diş sağlığı kuruluşları ve diş hekimliği fakültelerinin birçoğu fiziksel olarak birden fazla kişinin bir arada çalışabildiği klinikler şeklinde oluşturulduğundan pandemi koşullarında çok sayıda hastaya hizmet verecek durumda değillerdir. Bu kurumlarda fiziksel ve çalışma koşulları ile ilgili bazı düzenlemeler yapılarak az sayıdaki personel ile yine ancak az sayıdaki hasta ve öncelikli işlemler yapılmaya çalışılmaktadır.Böylesi koşullarda hapishanelerden sevk edilen hastaların hizmet alması daha da zorlaşmıştır.

 

Öncelikli olarak ceza infaz kurumlarında bulunan diş ünitelerinin pandemi koşullarına uygun olarak gerek fiziki gerekse sağlık çalışan kadro sayısı, özlük hakları anlamında uygun olarak düzenlemeler yapılmasını ve kapsamlarının genişletilmesini talep etmekteyiz. Böylece ertelenemeyecek diş tedavilerinin kendi kurumlarında yapılması mümkün olabileceği gibi daha az fiziksel temas ile virüs bulaş riski de düşürülmüş olacaktır.

 

Ağız diş sağlığı kuruluşları ve diş hekimliği fakültelerinin mahpuslara da gecikmeden hizmet verebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı ve hapishane koşullarında gerçekleştirilemeyen muayene ve tedavileri için mahpusların ertelenmeden diğer sağlık kurumlarına sevk edilmesi sağlanmalıdır.

 

Bizler aşağıda imzası bulunan sağlık-meslek, insan hakları ve hukuk örgütleri olarak Covid-19 pandemisinden önce de var olan ve pandemi koşullarında daha da artan ağız diş sağlığı hizmetine erişim zorluğunun daha ciddi sağlık sorunlarına yol açmadan yukarda ifade ettiğimiz çerçevede çözüme kavuşturulmasını ve mahpusların en temel insani haklarından olan sağlığa erişim haklarının güvence altına alınmasını talep ediyoruz.

 

CİSST

İstanbul Diş Hekimleri Odası

Hak İnisiyatifi

İHD

İTO

MATUHAY-DER

ÖHD

SES-İstanbul

TİHV