Ağır Hasta Mahpus Abdurrahim Demir ve Tüm Hasta Mahpusların Sağlığa Erişiminin Önündeki Engeller Kaldırılmalıdır

Edirne F Tipi KCİK’te tutulan ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü Abdurrahim Demir 58 yaşındadır ve 26 yıldır hapishanededir. Kronik böbrek yetmezliği hastası olan Abdurrahim Demir uzun yıllardır tek kişilik hücrede kaldığından ve tedavisi zamanında yapılmadığından hastalığı yaşamını tehdit eden bir boyuta ulaşmıştır.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporuna göre; Katarakt, Miyopi, İşitme Kaybı hastası olduğunu, Hipoaktif sağ böbrek, hipoaktif dedrusor, 3. Evre kronik böbrek yetmezliği, Stabil koronerarter hastalığı ve plaklı koroner hastalığı bulunmaktadır. Tüm bunların yanında kalp yetmezliği, katarakt rahatsızlığı ve işitme kaybı da bulunan Abdurrahim Demir hastalıklarından dolayı kişisel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığını belirtmiştir.  Ancak Adli Tıp Kurumu’nun 01.02.2019 tarihli raporuna göre Abdurrahim Demir’in hastalıkları “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali” kapsamında değerlendirilmediğinden Abdurrahim Demir’in tedavisine hapishanede devam edilmiştir.

Abdurrahim Demir, yukarıda bahsedilen hastalıklara bağlı olarak prostat ve mesanesinde de sorunlar olduğundan idrar yollarının sürekli iltihap kaptığını ve sondayla idrara çıktığını belirtmiş,  ancak günde yalnızca 6 adet sonda verildiği için geceleri sabaha kadar idrarını tutmak zorunda kaldığını ifade etmiştir.

Bunun yanında pandemi sebebiyle hapishanelerde alınan önlemler gerekçe gösterilerek, son 1 yıldır tedavisi için gerekli sağlık kontrolleri düzenli yapılmamaktadır.

Tüm bu bilgiler ışığında Abdurrahim Demir’in son iki yılda yaşadıklarına ilişkin aktardıkları ve sağlık durumundaki ağırlaşma ile pandemi sürecinde sağlık hizmetlerinin aksaması da dikkate alınarak ivedilikle Adli Tıp Kurumu’na veya tanı ve tedavinin gerçekleştirileceği yetkin bir sağlık kurumuna sevk edilmesi gerekmektedir. Yaş ve kronik hastalıkların, bulaşıcı hastalıklarla bir araya geldiğinde ortaya çıkaracağı yaşamsal riskler de göz önünde bulundurularak benzer koşullarda olan tüm mahpusların nitelikli sağlık hizmetine erişimin sağlanması için gerekli girişimlerin ivedilikle başlatılması gerekmektedir.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Hapishane Komisyonu

Hak İnisiyatifi Derneği

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi

Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (MATUHAYDER)

Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi

Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP)

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)