Ağır Hasta Mahpus Abdullah Turan’ın Tedaviye Erişimi İçin Derhal İnfazının Ertelenmesi Gerekmektedir!

Abdullah Turan, boynu kırıldıktan sonra geçirdiği operasyon sonrasında boyundan aşağısı tamamen felç kalan ve sadece boynunu sağa-sola hareket ettirmek dışında hiçbir şekilde hareket etmeksizin yaklaşık 1 senedir sedye üzerinde, Metris R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulan bir mahpustur.

Metris R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda iken Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Abdullah Turan’ın durumu Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunca değerlendirilmiş ve hazırlanan raporda Abdullah Turan’ın; yatağa bağımlı olduğu, hiçbir ihtiyacını tek başına gideremediği, cezaevinde kalmasının  yaşamsal  risk teşkil  ettiği,  bu  nedenle 5275 Sayılı Kanunu’nun 16/6 maddesi  gereğince cezaevinde  kalmasının  uygun olmadığı  belirtilmiş ancak ATK raporuna rağmen “toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturacağı” gerekçesiyle tahliye edilmemiştir. Bunun üzerine infaz ertelemesi talebiyle Anayasa Mahkemesine tedbir talepli başvuru yapılmış ancak tedbir talebi reddedilmiştir.

Abdullah Turan’ın avukatından 25.11.2020 tarihinde aldığımız bilgilere göre Abdullah Turan son 4 günde 2 kez ağırlaşmış aynı gece 2 kez Başakşehir Şehir Hastanesine götürülüp getirilmiştir. Hastaneye gidip geldiği için şu an karantina koğuşunda tek başına tutulmaktadır. Hâlâ yoğun olarak kusmalar, baş dönmeleri ve sık sık baygınlıklar yaşamaktadır. Hipertansiyonu olan Abdullah Turan oksijen satürasyonu düşüklüğü nedeniyle sürekli monitörize edilerek takip edilmek zorunda kalınmıştır. Revir personelleri 15 dakika aralıklarla durumunu takip edip kontrol etmektedir. Aynı koğuşta kalan mahpuslar kendisinin son günlerde zar zor nefes aldığını ve baygınlıklar sırasında ölüm tehlikeleri atlattığını avukatına söylemişlerdir. Son sağlık sorunlarından sonra kendisini muayene eden doktor, Abdullah Turan’ın yoğun kansızlık yaşadığını ve vücudunun yoğun enfeksiyon kaptığını söylemiş, tam teşekküllü bir hastanede tedavi görmesi gerektiğini beyan etmiştir.

Uluslararası ve ulusal düzenlemeler ile yargı kararları kapsamında devlet hapishanelerdeki mahpusların sağlık ve yaşamlarından sorumludur ve mahpusların başta yaşam hakkı olmak üzere tedavi ve sağlık hakları önündeki engelleri kaldırarak mahpusların tedavi ve sağlık haklarına erişimini sağlamakla yükümlüdür. Yukarıda anlatılanlar doğrultusunda pandemi sürecinde yaratacağı riskler göz önüne alınarak Abdullah Turan’ın ihtiyaç duyduğu tedaviye hapishanede erişemeyeceği, bu sebeple gereken tedavinin dışarıda gerçekleşmesi için infazına ara verilmesinin sağlanması ve ATK raporu göz önünde bulundurularak derhal serbest bırakılması gerekmektedir.

Bu sebeple bizler aşağıda imzası olan kurumlar olarak kamuoyu nezdinde tüm kurumları yaşam hakkını savunmaya ve Abdullah Turan’ın tahliye edilmesi çağrısını yapmaya çağırıyoruz.

 

ÖZGÜRLÜK İÇİN HUKUKÇULAR DERNEĞİ (ÖHD)

EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ (ESHİD)

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD) İSTANBUL ŞUBESİ

CEZA İNFAZ SİSTEMİNDE SİVİL TOPLUM DERNEĞİ (CİSST)

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI (TİHV)

İSTANBUL TABİP ODASI

AVUKAT HAREKETİ

DIŞARIDA DELİ DALGALAR İNİSİYATİFİ

GÖRÜLMÜŞTÜR İNİSİYATİFİ

MARMARA TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ AİLELERLE YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (MA-TUHAYDER)

TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI (TOHAV)

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ (ÇHD) İSTANBUL ŞUBESİ