Adalet Bakanlığı’nı Hapishanelerdeki Covid-19 Salgınının Boyutları Hakkında Açıklama Yapmaya Çağırıyoruz

31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (COVID-19), kısa sürede tüm dünyaya yayıldı ve küresel bir salgın haline geldi. Türkiye’de 11 Mart’ta ilk vakanın açıklanmasından bu yana Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından Mart 2020, Kasım 2020 ve Şubat 2021 olmak üzere “KOVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE CEZA İNFAZ KURUMLARI” başlıklı toplamda üç adet açıklama yayınlanmıştır.

22 Şubat 2021 tarihinden bu yana Türkiye’de Koronavirüs tablosunda ciddi değişiklikler olmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük Covid-19 pozitif vaka sayıları şubat ayında 8.000 iken mayıs ayında 60.000’i aşmıştır. Türkiye’de bu süreçte Brezilya, İngiltere ve Hindistan varyantları tespit edilmiş, uygulamada Türkiye genelinde birçok değişikliğe gidilmiştir.

Tüm bu değişimlere rağmen CTE tarafından 22 Şubat tarihinden bu zamana kadar; uygulamada ne gibi önlemler alındığı, nasıl bir değişikliğe gidildiği, kaç mahpusa PCR testi yapıldığı, kaç mahpusun testinin pozitif çıktığı, kaç mahpusun hastanede tedavi gördüğü, kaç mahpusun hayatını kaybettiği konularında kamuoyuna hiçbir açıklama yapılmamıştır.

Türkiye genelinde 2021 başında aşılama başlamasına rağmen bugüne kadar CTE tarafından kaç mahpusun aşılandığına dair kamuoyuna bilgi verilmemiştir. Sivil Toplum Örgütlerinin hapishanelerde kaç mahpusa aşı yapıldığına dair yaptığı bilgi edinme başvurularına ise kaç mahpusa aşı yapıldığına dair herhangi bir cevap verilmeyip 60 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan mahpuslara aşı yapıldığı şeklinde genel bir cevap verilmiştir.

Bu süreçte gerek basında çıkan haberler gerek sivil toplum örgütlerine gelen başvurular hapishanelerdeki Covid-19 pozitif vaka sayısındaki artışa yönelik kaygıları derinleştirmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz tüm bu sorunların dikkate alınarak aşağıda imzası bulunan sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları olarak sorularımızın cevaplarının bir an önce kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz.

  • Türkiye hapishanelerinin hangilerinde ve kaç mahpusa PCR testi yapılmıştır?
  • Türkiye hapishanelerinin hangilerinde ve kaç mahpusun PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır?
  • Türkiye hapishanelerinin hangilerinde ve kaç mahpus Covid-19 sebebi ile hastanede yatarak tedavi görmüştür, görmektedir?
  • Türkiye hapishanelerinin hangilerinde ve kaç mahpus Covid-19 sebebi ile yoğun bakım servislerinde tedavi görmüştür, görmektedir?
  • Türkiye hapishanelerinin hangilerinde ve kaç mahpus Covid-19 sebebi ile yaşamını yitirmiştir?
  • Türkiye hapishanelerinin hangilerinde ve kaç mahpus Covid-19 dışındaki salgın hastalıklar sebebi ile hayatını kaybetmiştir?
  • Türkiye hapishanelerinin hangilerinde ve kaç mahpusa Covid-19 aşısı yapılmıştır?

 

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Merkezi

Hak İnisiyatifi Derneği

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi

İstanbul Diş Hekimleri Odası

İstanbul Tabip Odası

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı