Adalet Bakanlığını Hapishanelerdeki COVID-19 Salgınının Boyutları Hakkında Açıklama Yapmaya Çağırıyoruz

2019 yılında ortaya çıkan koronavirüs (COVID-19), kısa sürede tüm dünyaya yayıldı ve pandemi haline geldi. Türkiye’de 11 Mart’ta ilk vakanın açıklanmasından bu yana Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından Mart 2020, Kasım 2020,Şubat 2021, Haziran 2021,Ekim 2021 ve Ocak 2022 olmak üzere “Kovid-19 Pandemi Sürecinde Ceza İnfaz Kurumları” başlıklı toplamda altı adet açıklama yayınlanmıştır.

04 Ocak 2022 tarihinden bu yana Türkiye’de koronavirüs tablosunda ciddi değişiklikler olmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Nisan 2022 tarihinde yapılan son bilim kurulu toplantısı sonrasında uygulamada Türkiye genelinde birçok değişikliğe gidilmiştir.

Tüm bu değişimlere rağmen CTE tarafından 04 Ocak tarihinden bu zamana kadar uygulamalarda ne gibi önlemler alındığı, nasıl bir değişikliğe gidildiği, kaç mahpusa PCR testi yapıldığı, kaç mahpusun testinin pozitif çıktığı, kaç mahpusun hastanede tedavi gördüğü, kaç mahpusun hayatını kaybettiği konularında kamuoyuna hiçbir açıklama yapılmamıştır.

Bu süre zarfında CTE tarafından yapılan tek açıklama 6 Mayıs 2022 tarihli “COVID-19 İzinleri” başlıklı açıklamadır. Bu açıklamada, salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılanma oranları dikkate alınarak, bilim kurulu tavsiyeleri doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle COVID-19 izinlerinin 31.05.2022 tarihinde biteceği duyurulmuştur.

Türkiye genelinde yaşanan bütün normalleşme adımları ve COVID-19 izinlerinin kaldırıldığına dair CTE tarafından yapılan açıklamaya rağmen genel uygulamalar konusunda herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Bu süreçte gerek basında çıkan haberler gerek sivil toplum örgütlerine gelen başvurular hapishanelerdeki COVID-19 salgınına yönelik farklı önlem uygulamalarının görüldüğüne ve bu durumun da hapishanelerde yaşanan hak ihlallerinde artışa yol açtığına dair kaygıları derinleştirmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz tüm bu sorunların dikkate alınarak aşağıda imzası bulunan sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları olarak sorularımızın cevaplarının bir an önce kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Merkezi

Hak İnisiyatifi Derneği

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi

İstanbul Tabip Odası

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubesi

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV)

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (THİV)