Açık Öğretim Fakültesine Kayıtlı 6567 Öğrencinin Çözülemeyen Harç Problemi

TCPS Basın Duyuruları 24  

Yeni bir öğrenim yılının başlamasına sadece birkaç ay kaldı. Türkiye hapishanelerinde kayıtlı öğrenci sayısı son açıklamalara göre 69.301 ve buu öğrencilerin 6.567’si Açık Öğretim Fakültesine kayıtlı. 12 Haziran 2017 tarihine kadar bu öğrencilerin harçları Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında imzalanan 12 Haziran 2014 tarihli protokol gereği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (yeni adıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı -AÇSHB) tarafından karşılanmaktaydı. Bu protokol yenilenmediği için geçtiğimiz yıl Açık Öğretim Fakültesi’ne kayıtlı binlerce öğrenci öğrenimini sürdürememe durumuyla karşı karşıya kaldılar.

Protokolün yenilenmesi ve Açık Öğrenim Fakültesine kayıtlı mahpusların öğrenimlerine devam edebilmeleri adına Adalet Bakanlığı,  AÇSHB, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Meclis nezdinde dernek olarak yaklaşık 1 yıldır girişimlerde bulunuyoruz. Adalet Bakanlığı 1 Mart 2018 tarihli bilgi edinme başvurumuza verdiği 6 Mart 2018 tarihli yanıtında “bu konu ile ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında protokol çalışmalarına esas olan görüşmeler devam etmektedir” bilgisini vererek protokolün yenilebileceğini ifade etmiştir. Ancak son bir aydır yaptığmız görüşmeler bu işin askıda kaldığı izleniminin oluşmasına yol açmıştır. Görüştüğümüz Adalet Bakanlığı yetkilileri bakanlıkların değişen yapıları ve değişen kadrolar nedeniyle bu konunun sürüncemede kaldığını ifade ederken, AÇSHB yetkilileri bu konunun gündemlerinde olmadığını açıkça dile getirmiştir.

Yaklaşık 7 bin öğrencinin öğrenimlerine devam edebilmelerini sağlayacak bir düzenlemenin yapı ve kadro değişiklikleri gerekçesiyle sürüncemede kalması telafisi imkansız öğrenim yılı kayıplarına ve mağduriyetlere yol açacaktır. Öğrenim anayasal bir haktır ve uluslararası sözleşmelerle de güvence altına alınmıştır. Devletler, mahpusların yaşam hakkından sorumlu oldukları gibi öğrenim gibi diğer temel haklarını korumakla da sorumlu ve görevlidirler.

Adalet Bakanlığı ile AÇSHB, yeni kayıt dönemine bir ay kalmasını da göz önüne alarak kayıt döneminden önce 7 bin civarında öğrencinin yıl kaybı yaşayarak mağdur olmasının önüne geçecek bir düzenlemeyi acilen gerçekleştirmelidir.