Açık Öğretim Fakültesine Kayıtlı 6567 Öğrenci Mahpus Harçları Ödenmediği İçin Öğrenimine Devam Edememe Tehlikesiyle Karşı Karşıya

TCPS Basın Duyuruları 22      

Türkiye hapishanelerinde 235.888 mahpus var. Açıklanan son verilere göre bu mahpuslardan 69.301’i öğreci. Bu öğrencilerden açık öğretim programlarına kayıtlı olanların sayısı ise 33.268 (Açık Öğretim Ortakolu 6.643, Açık Öğretim Lisesi 20.058, Açık Öğretim Fakültesi 6.567).

Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında imzalanan 12 Haziran 2014 tarihli protokole göre 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında olan “Açık Öğretim Fakültesi, Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokuluna devam eden tutuklu ve hükümlülerin sınav ve kayıt ücretleri” ASPB tarafından karşılanmaktaydı.  Süresi 3 yıl olan bu protokol 12 Haziran 2017 tarihinde sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu ile Açık Öğretim Lisesi’ne kayıtlı öğrencilerin harçlarını “aldığı talimat gereği” ödemeye devam ediyor ancak Açık Öğretim Fakültesi’ne kayıtlı 6567 öğrenci ise ara kayıt döneminde girdiğimiz bu günlerde öğrenim hakkından mahrum edilmek durumuyla karşı karşıya kaldılar.

Derneğimize son günlerde gelen birçok başvuruda mahpuslar harçlarını ödeyemediklerini bildirmektedir. 6567 Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi mahpusun oldukça önemli bir bölümünün herhangi bir maddi imkanı olmadığı, dolayısıyla bu harçları ödeyemeyeceği aşikardır.

Öğrenim, Anayasal bir haktır ve hapishanede tutulan insanların sadece harçlarını ödeyemeyeceği için öğrenim hakkından yoksun bırakılması kabul edilemez.

Derneğimize gelen başvuruların ardından durumun çözülebilmesi ve Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi mahpusların öğrenimine devam edebilmesi için Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu ile derneğimize başvuruların geldiği hapishanelerin idarelerini ve o illerin valilikleri ile Sosyal Yardılaşma ve Dayanışma Vakıflarını arayıp onlarca telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Konuyu meclis gündemine getirebilmek için farklı siyasi partilerden milletvekilleri ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile görüşmeler yaptık. Görüşmelerin hak kaybını önleyecek şekilde sonuçlanmasını umut ediyoruz.

 

 

Konunun birinci dereceden muhatabı Adalet Bakanlığı’dır. Adalet Bakanlığı, açık öğretim kayıtlarının birkaç gün içerisinde sona ereceğini dikkate alarak 7 bin civarında öğrencinin yıl kaybı yaşayarak mağdur olmasının önüne geçecek bir düzenlemeyi acilen gerçekleştirmelidir.