115 Gündür “Ölüm Orucunda” Olan Gökhan Yıldırım’ın Taleplerine Kulak Verin

Adil yargılanma hakkı ihlalleri, verilen haksız cezalar ve ceza infazı sırasında hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri karşısında çözümsüz kalan mahpusların açlık grevleri yaparak seslerini duyurmaya çalıştıklarına ve bu açlık grevleri sırasında yaşamlarını kaybettiklerine ya da kalıcı sağlık sorunları oluştuğuna sık sık tanık oluyoruz.

Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutulmakta olan ve bugün itibari ile 115 gündür ölüm orucu sürdürdüğünü belirten Gökhan Yıldırım’ nda; adil yargılanma hakkının tanınması ile hakkında verilen 46 yıllık haksız hapis cezasının geri alınarak serbest bırakılması,  hasta mahpusların serbest bırakılması,  gizli tanık ve dijital delillere dayanılarak verilen cezaların geri alınması,  ağırlaştırılmış infaz koşullarının mahpuslar lehine değişmesi,  hapishanelerde yaşanan hak ihlallerinin son bulması, hak ve özgürlüklere yönelik baskı politikalarına son verilmesi  talepleri  ile  sürdürdüğü eylemi  kritik günlere varmış bulunuyor.

Heyetimiz, kalıcı bir zarar doğmadan sorunun çözümüne katkı sunmak amacı ile Gökhan Yıldırım’ı hapishanede ziyaret ederek son duruma ilişkin bilgi almış ve gözlemde bulunmuştur. Gökhan Yıldırım’ın, 14 Nisan günü yüz yüze yapılan görüşmedeki aktarımlarına göre ;

Hakkında verilen 46 yıllık hapis cezasının tamamen gerçek dışı iddialara ve çelişkili delillere dayandırıldığını, toplanması gereken lehine delillerin toplanmadığını ve savunma hakkını kullanmasına izin verilmediğini belirterek bu haksız durumun düzeltilmesi için yargıya ve yargı dışında pek çok kuruma başvuruda bulunmuş, olumlu bir sonuç alamadığı için ölüm orucu yapmaya karar vermiştir. 111 günlük sürede sonuncusu 1 ay önce olmak üzere Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu(TİHEK) ve Tekirdağ Valiliği İnsan hakları Kurulu tarafından ziyaret edilmiş,  ancak bir gelişme olmamıştır. Başta adil yargılanma hakkı olmak üzere taleplerinin kabulü için sürdürdüğü eyleminin 100. gününde yapılan ölçüme göre 12 kilo kaybederek ve 48,5 kiloya düşmüştür. Özellikle 100. günden sonra sağlık şikâyetlerinde artış olmuş, ağız ve dilde yaralar çıkmış, kemik ve kas ağrılarının artması nedeniyle yaşam kalitesi ve uyku düzeni ciddi oranda bozulmuştur.

Bu süreçte idarenin kendisini hedef alan herhangi bir olumsuz tutumu ile karşılaşmamıştır. İdare tarafından günlük 3 lt içme suyu, 2 limon, 100 gr beyaz şeker, az miktarda kaya tuzu, karbonat ve isteği halinde B12 vitamini verilmekte, talebi halinde parasını ödeyerek dışarıdan şeker çeşitleri ve B1 vitamini temin edilmektedir. Günde en az iki saat hafif egzersiz yaparak sağlığı yönünden olası bozulmaları geciktirmeye çabalamaktadır.

Hapishane hekimi ve idarenin talebi ile Silivri Devlet Hastanesi’nden gönderildiği söylenen doktorların muayene isteğine olumlu bakmamakta,  tıbbi takibin ve kontrollerin Tekirdağ Tabip Odasının görevlendireceği  bağımsız doktorlar tarafından yapılmasını istemektedir. Bu talebini  Tekirdağ Tabip Odasına mektupla bildirmiştir. Avukatının verdiği bilgiye göre Tabip Odası bu doğrultuda Savcılığa başvurmuş olup, savcılığın kararı beklenmektedir.

Eylemi süresince hücrede iki kişi birlikte tutulmaktadır. 12 Nisan Günü sağlık durumu nedeniyle ambulansla duruşmaya götürülmüş,  duruşma dönüşünde 5 günlük karantina uygulamasına tabi tutulmuştur.

Görüşme sırasında ayrıca; Kendisine yönelik olmamakla birlikte hapishanede ciddi sorunlar yaşandığını, 3 aydır temizlik malzemesi verilmediğini, sohbet hakkının kısıtlanarak tretmana bağlandığını bu nedenle çok sayıda mahpusun  bu haklardan yararlanamadığını,  izlenen TV kanallarına ve okunan günlük gazetelere  keyfi sınırlamalar getirildiğini belirtmiş bu sorunların acil çözülmesi gerektiğine vurgu yapmıştır.

Heyetimiz, kalıcı bir zarar doğmadan sorunun çözümüne katkı sunmayı amaçlamakta, yetkililere “Gökhan Yıldırım’ın taleplerine kulak ver” çağrısı yapmaktadır.

 

Marmara Bölgesi Hapishane İzleme Heyeti

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil toplum Derneği