Prison Insider Ülke Profili Yayımlandı

Prison Insider, hapishane koşulları ve mahpus hakları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluş, hapishanelerdeki yaşamı daha iyi açıklamak adına çeşitli ülkelerden insan hakları savunucuları ve araştırmacıların verdiği güncel bilgilerle ilgili taraflar için önemli bir kaynak sunmaktadır. 

Prison Insider “Ülke Profili” adını verdiği bir ülkenin ceza ve tutuklama politikaları, yasal çerçeveleri ve hapishane koşulları ilgili ayrıntılı bilgi veren bir rapor hazırlamaktadır. Bu profil raporlar, mevcut uygulamalar ve yasal düzenlemeler hakkında kapsamlı bir görünüm sağlıyor ve hapishanelerdeki insan hakları durumunu değerlendirmek için kritik bilgiler içermektedir.

CİSST (Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği) olarak, Türkiye’de hapishane şartlarının iyileştirilmesi ve mahpusların insan haklarının korunması için Prison Insider’ın bu yıl hazırladığı “Ülke Profili” raporuna destek verdik, raporlama sürecinde Türkiye’deki hapishanelerin durumu ve mahpusların yaşam koşulları hakkında derinlemesine bilgi sağladık.  

PRI’ın yayımladığı Ülke Profili Raporuna https://www.prison-insider.com/en/countryprofile/turkiye-2024 ‘den ulaşabilirsiniz. Rapor, Türkiye’deki mevcut durumu uluslararası standartlar ve insan hakları çerçevesinde değerlendirerek bu alanda iyileştirme yapılması gereken noktaları belirlemekte ve öneriler sunmaktadır. 

Türkiye’de ve dünya genelinde hapishane politikalarının yeniden yapılandırılması için gerekli olan diyalog ve değişim süreçlerine önemli bir katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu iş birliği için Prison Insider’a teşekkür ederiz.