CİSST İnsan Hakları ve Demokrasi Tematik Programı için İdari ve Mali İşler Asistanı Arıyor

Sözleşme Türü: Tam zamanlı

Çalışma Yeri: İstanbul/Kadıköy

Çalışma Saatleri: 10:30 – 18:00

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Ne Yapar?

CİSST tüm mahpusların temel hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınması, insanlık onuruna uygun şekilde muamele görmeleri, ihtiyaç duyduklarında ilgili başvuru mekanizmalarına erişebilmeleri için hapishane koşullarını izler ve bu konuda iyileşme sağlanması adına savunuculuk çalışmaları yapar. 2009’dan bu yana, özel ihtiyacı olan mahpuslara yönelik çalışmalar da yürütüyor. Bu bağlamda kadın, çocuk, LGBTİ+, yabancı uyruklu, ağırlaştırılmış müebbet, engelli, yaşlı, işçi ve sağlık sorunları olan mahpusların haklarına odaklanmıştır. Hapishane izleme ziyaretleri, mektuplaşma, CİSST danışma hattı, avukat ziyaretleri, ailelerle görüşmeler, resmî kurumlara yapılan ihlalin soruşturulması ve sona erdirilmesine yönelik insan hakları başvuruları, bilgi edinme başvuruları, soru önergeleri, medya incelemesi gibi araçlar kullanarak veri toplar, iddiaların soruşturulması için başvurular yapar, ihlallerin ortadan kaldırılması ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik savunuculuk ve lobi faaliyetleri yürütür. Sahadan topladığı bulguları raporlar, Türkiye’deki ve uluslararası camiadaki ilgili kurumların dikkatine sunar.

Proje Hakkında Bilgi

Penal Reform International (PRI) ve CİSST’in “İnsan Hakları ve Demokrasi Tematik Programı” kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 48 aylık “Türkiye’nin Ceza İnfaz Sisteminde Hesap Verilebilirliğin Artırılması ve İnsan Haklarının İyileştirilmesi” projesi, hapishane koşullarının ve mahpuslara yönelik muamelenin iyileştirilmesinin desteklenmesini ve bu doğrultuda alandaki paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesi ile mahpuslara doğrudan destek sağlanmasını amaçlamaktadır.

Yeni başlayan bu projede görev almak üzere İdari ve Mali İşler Asistanı arıyoruz.

Görev Tanımı

İdari İşler:

 • Proje faaliyetlerinin takvim ve iş planına göre ilerlemesi için proje ekibine destek olunması,
 • Tüm proje dokümanlarının arşivlenmesi ve düzenlenmesi için proje ekibine destek olunması,
 • Tedarikçi araştırması, dokümantasyon, ihale ve şartname hazırlama süreçlerinin yürütülmesine destek olmak,
 •  Proje faaliyetleri ve harcamaları doğrultusunda derneğin yerine getirmesi gereken yasal ve mali süreçlerin yerine getirilmesi için proje ekibine destek olunması,

Mali İşler:

 • Proje bütçesinin takibi konusunda proje ekibine destek olunması, proje bütçesi ve derneğin genel bütçesinin senkronize edilmesinde görev alınması,
 • Proje boyunca yapılacak satın alımların ve harcamaların proje kuralları ile CİSST’in satın alma politikasına uygunluğu için proje ekibine destek olunması,
 • Proje boyunca yapılan satın alımların ve harcamaların dokümantasyon ve belgeleme süreçlerinin takibi,
 • Proje ekibi ile Finans Koordinatörü ile Mali ve İdari İşler Sorumlusu arasında koordinasyon ve irtibat süreçlerinde yer alması,
 • Projenin iç, ara ve final raporlamalarının finansal bölümlerinin hazırlanmasına destek olunması.

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin muhasebe, işletme vb. ilgili bölümlerinden mezun veya bu alanda deneyim sahibi olmak,
 • Hak temelli sivil toplum kuruluşlarında proje finans ve idari işleri (özellikle Avrupa Birliği projeleri) konusunda en az 1 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Dikkatli çalışma ve detaylara özen gösterme becerisi,
 • Ekip çalışmasına yatkınlık,
 • Barışçıl, açık ve şeffaf iletişim kurabilmek,
 • İngilizce finansal terimlere hakimiyet tercih sebebidir,
 • MS Office uygulamalarına hâkimiyet ve tercihen daha önce bir muhasebe programı ile çalışmış olmak,
 • Hapishaneler ve mahpus hakları alanındaki çalışmalara ilgi duymak,
 • Genel anlamda insan hakları ve hak savunuculuğu konularında farkındalık sahibi olmak,
 • CİSST’in ilke ve değerlerine bağlı olmak.

Başvuru:

Adaylar, Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmış özgeçmiş ve niyet mektuplarını, önceki iş deneyimlerinde birlikte çalışmış oldukları iki koordinatörün/süpervizörün/yöneticinin referans bilgileriyle birlikte 1 Mayıs 2024 tarihi saat 23:59’a kadar basvuru@cisst.org.tr adresine gönderebilirler. Konu kısmına “İdari ve Mali İşler Asistanı” yazılması rica olunur.