Proje Ortaklığı

Şubat 2024’te, Penal Reform International (PRI) ve partner kurumu Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) olarak, Türkiye ceza infaz sisteminde insan haklarını iyileştirmek için Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yeni bir projeye başladık. PRI ve CİSST olarak, önümüzdeki dört yıl boyunca değişimi desteklediğimiz bir proje paketi sunacağız. Bu kapsamda sivil toplum ve paydaşlarımızla işbirliği ve örgütlenme, ceza infaz kurumlarının insan hakları kapasitesinin artırılması ve ülke genelinde hapishanelerde bulunan mahpuslara ve ailelerine hak ihlallerine ilişkin hukuki yardım ve diğer desteklerin sağlanması yer alacak. Hem büyükşehirlerde hem de merkezlerden uzak bölgelerde hapishanelerdeki mahpuslara ulaşılacak ve çocuklar, gençler ve kadınlar gibi özel ihtiyaçları olan gruplara destek sunulacaktır. Sivil toplumla işbirliğine dayalı ve istişari yaklaşımlar ile birlikte proje, insan hakları temelli ceza adaleti reformunun desteklenmesinde sivil toplumun daha geniş ve sürdürülebilir katılımını sağlayacaktır. Örnek olarak, PRI ve CİSST, STÖ’lerin ve Barolar Birliği gibi meslek örgütlerinin ceza reformunu desteklemeye katılımını artırmak için çalışacak ve böylece hapishanelerdeki mahpuslara daha fazla insan hakları koruması sağlanabilecektir. Proje aynı zamanda hapishanedeki mahpuslara yönelik olumsuz toplumsal önyargılara karşı çıkarak mahpusların insan haklarına yönelik toplumsal desteği artıracaktır.